E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

 

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Türk Kardiyoloji Derneği Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu'nun yayın organıdır. Alanındaki bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, çevirileri (izinli), editöre mektupları, haberleri, Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayımlar. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aritmi, kalp yeterliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, koroner yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bütün alanlarda yapılmış makaleleri kabul eder.

Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı olarak yayımlanır ve  Türkçe veya İngilizce yazılmış makale kabul eder.

Bibliyografik Detay

Dergi Adı: Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
Dergi Kısaltması: Turk J Cardiovasc Nurs
Yayın Sıklığı: Yılda 3 sayı
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
ISSN: 2149-4975 (E-Dergi)

Özet ve Indeks

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi ÜAK Doçentlik başvurularında yer alan " Ulusal Hakemli Dergi" tanımına uyan ULAKBİM TR DİZİN dergi listesindedir. Dergimiz aynı zamanda Türkiye Atıf Dizininde de indekslenmektedir.

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2022 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale