E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 9 Sayı : 18 Yıl : 2018
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

 

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu'nun yayın organıdır. Alanındaki bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, çevirileri (izinli), editöre mektupları, haberleri, Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayımlar. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aritmi, kalp yeterliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, koroner yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bütün alanlarda yapılmış makaleleri kabul eder.

Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı olarak yayımlanır ve  Türkçe veya İngilizce yazılmış makale kabul eder.

Bibliyografik Detay

Dergi Adı: Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
Dergi Kısaltması: Turk J Cardiovasc Nurs
Yayın Sıklığı: Yılda 3 sayı
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
ISSN: 2149-4975 (E-Dergi)

Yayın Kurulu

Editör
Nuray Enç
Editör Yardımcıları
Fisun Şenuzun Aykar
Zeynep Canlı Özer
Hilal Uysal
Sahibi
Türk Kardiyoloji Derneği Adına
Mahmut Şahin
Yazı İşleri Müdürü
İlkay Gücük

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Ahmet Temizhan, Ankara
 • Ali Metin Esen, İstanbul
 • Ahmet Yıldız, İstanbul
 • Ayfer Karadakovan , İzmir
 • Cevat Kırma, İstanbul
 • Çetin Erol, Ankara
 • Ertan Ural, Kocaeli
 • Gökhan Kahveci, İstanbul
 • Gülümser Argon, İzmir
 • Havva Öz Alkan, İstanbul
 • İlknur Can, Konya
 • Mehmet Uzun, İstanbul
 • Mehdi Zoghi, İzmir
 • Meral Gün Altıok, Mersin
 • Mustafa Yıldız, İstanbul
 • Necla Özer, Ankara
 • Nurcan Arat, İstanbul
 • Oktay Ergene, İzmir
 • Ömer Kozan, İzmir
 • Sıdıka Oğuz, İstanbul
 • Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Malatya
 • Serap Ünsar, Tekirdağ
 • Serap Özer, İzmir
 • Tülin Bedük, İzmir
 • Vedat Aytekin, İstanbul
 • Yasemin Tokem, İzmir
 • Yunus Emiroğlu
 • Zerrin Yiğit, İstanbul

Özet ve Indeks

Türkiye Atıf Dizininde İndekslenmektedir.
TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Dergi Takip Sisteminde inceleme sürecindedir.

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2018 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale