E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 10 Issue : 21 Year : 2019
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles

   
Quick Search

 
Use of Watson’s Theory of Human Caring in Nursing Care of Patients with Hypertensive Attack: Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 82-88 | DOI: 10.5543/khd.2018.41275  

Use of Watson’s Theory of Human Caring in Nursing Care of Patients with Hypertensive Attack: Case Report

Öznur Erbay, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
Department of Nursing, Ege University Faculty of Nursing, Internal Medicine, İzmir, Turkey

Nursing theory and models form a framework for systematizing nursing practices. The use of models in nursing provides nurses to focus on the essence of nursing and its applications rather than medical practice. Also, it helps patient care to be systematic, purposeful, controlled and effective. Watson’s theory of human caring which is the one of the popular theories in nursing because it reflects the discipline of nursing very welli focuses on natural, trustful, tender and sensetive relationship between the individual and the nurse. The nursing care that is based on caritas process of the model provides a holistic approach to the individual.
In this article; Watson’s Theory of Human Caring and use of this model is explained with a 85-year-old female patient with a history of hypertensive attack 5 times before and treatment nonadherence problems, an example related using model in nursing management is displayed.

Keywords: Hypertension, nursing care; theory.


Hipertansif Atak Yaşayan Hastalara Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Öznur Erbay, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Hemşirelik kuram ve modelleri, hemşirelik uygulamalarını sistematize etmek için bir çerçeve oluşturmaktadır. Hemşirelikte model kullanımı, tıbbi uygulamalardan farklı olarak hemşireliğin özüne ve uygulamalarına odaklanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bakımın sistematik, amaçlı, kontrollü ve etkili olmasına yardımcı olmaktadır. Hemşirelik disiplinini çok iyi yansıttığı için hemşirelik alanında popüler olarak kullanılan kuramlardan biri olan Watson’ın İnsan Bakım Kuramı; birey ve hemşire arasındaki doğal, güvenilir, şefkatli ve duyarlı bir ilişkiye odaklanmaktadır. Modelin iyileştirme süreçlerine temellendirilmiş hemşirelik bakımı ile bireye bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır.
Bu makalede; daha önce 5 kez hipertansif atak yaşamış ve tedaviye uyumsuzluk sorunları olan 85 yaşındaki bir kadın hastanın Watson’ın İnsan Bakım Modeli’ne göre hemşirelik yönetimi ele alınmış ve bu modelin kullanımı yönelik bir örnek oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hipertansiyon; kuram.


Öznur Erbay, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar. Use of Watson’s Theory of Human Caring in Nursing Care of Patients with Hypertensive Attack: Case Report. Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 82-88

Corresponding Author: Öznur Erbay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology