E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Hemşirelerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Güncel 2015 Kılavuz Bilgilerinin Değerlendirilmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 7-12 | DOI: 10.5543/khd.2018.63625  

Hemşirelerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Güncel 2015 Kılavuz Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Dilek Aygin1, Hande Cengiz Açıl1, Özge Yaman1, Meryem Çelik2, Esin Danç2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sakarya

Amaç: Kardiyo-pulmoner resüsitasyonun (KPR; kalp akciğer canlandırması) 2015 yılı güncellemelerine göre, kılavuzun içeriği konusunda hemşirelerin ne kadar bilgiye sahip olduğunun değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma yapıldı.
Yöntemler: Ekim 2016-Kasım 2016 tarihlerinde bir eğitim araştırma ve bir devlet hastanesinde çalışmakta olan 97 hemşire araştırmaya dahil edildi. Araştırmacılar 0 ile100 arasında puan alınabilecek bir bilgi formu oluşturarak veriler toplandı ve puan artışıyla bilgi seviyesinin iyi olması ilişkilendirildi.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 33.19±8.18 idi. KPR bilgi formu toplam puanı 78.25±11.32 (min-maks: 50-100) olarak hesaplandı ve bilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. KPR bilgi formundan alınan puan ile cinsiyet, daha önce eğitim alma/almama, çalıştığı birim açısından yapılan karşılaştırmalarda istatiksel açıdan fark anlamlı değildi (p>0.05). Çalıştığı birim açısından anlamlı fark bulunmasa da acil ile yoğun bakım ünitelerindeki hemşirelerin diğer serviste çalışanlara göre puanlarının daha düşük olduğu belirlendi. Deneyimli olan hemşirelerin bilgi puanları az deneyimlilere göre daha yüksekti (p<0.05).
Sonuç: Kalp akciğer canlandırması diğer bir deyişle temel yaşam desteğinin sağlanması konusunda hemşirelerin bilgi seviyesinin orta düzeyde olduğu ve bu bilgilerin düzenli aralarla tekrarlanmasının gerekli olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, hemşire; kardiyopulmoner resüsitasyon.


Evaluation of Nurses' Cardiopulmonary Resuscitation and Current 2015 Guidelines

Dilek Aygin1, Hande Cengiz Açıl1, Özge Yaman1, Meryem Çelik2, Esin Danç2
1Department of Nursing, Sakarya University Faculty of Health Sciences, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Institute of Health Sciences, Sakarya, Turkey

Objective: This study was conducted to assess how much knowledge nurses have on the content of the guidelines, according to the 2015 update of cardiopulmonary resuscitation (CPR).
Methods: From October 2016 to November 2016, 97 nurses working in an educational research hospital and a state hospital were included in the survey. The researchers gathered data by creating an information form that could be scored between 0 and 100 points and correlated with the increase in score and the level of knowledge.
Results: The mean age of the nurses was 33.19±8.18. The total score of the CPR information form was calculated as 78.25±11.32 (min-max: 50-100) and the nurses’ knowledge was found to be moderate. The difference between the score obtained from the CPR information form, and gender, the previous education attendance status, and the unit worked was not statistically significant (p>0.05).Although there was no significant difference in terms of the unit worked, it was determined that the scores of the nurses in the emergency and intensive care units were lower than those of the other services. Knowledge scores of experienced nurses were higher than those of less experienced ones (p<0.05).
Conclusion: It was thought that the knowledge level of the nurses was moderate in terms of providing basic life support, in other words heart and lung resuscitation, and it was necessary to repeat this information regularly.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, knowledge level; nurse.


Dilek Aygin, Hande Cengiz Açıl, Özge Yaman, Meryem Çelik, Esin Danç. Evaluation of Nurses' Cardiopulmonary Resuscitation and Current 2015 Guidelines. Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 7-12

Sorumlu Yazar: Hande Cengiz Açıl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale