E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 5 Sayı : 8 Yıl : 2018
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 5 (8)
Cilt: 5  Sayı: 8 - Kasım 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1 (499 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kadında Metabolik Sendromun Önemi
The Importance of Metabolıc Syndrome in Women
Azime Karakoç Kumsar, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5543/khd.2014.006  Sayfalar 48 - 55 (1176 kere görüntülendi)

3.
Yaşamsal Karar: Akut Miyokard İnfarktüsünde Semptom Algısı
Vital Decisions: Perception of Symptoms of Acute Myocard Infarction
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2014.007  Sayfalar 56 - 65 (731 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum/Öz Etkililik Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination Of Medical Treatment Adherence, Self-Efficacy Levels Of Patients With Essential Hypertension And Affecting Factors
Özge Vatansever, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2014.008  Sayfalar 66 - 74 (1539 kere görüntülendi)

5.
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Tele İzlem Yönteminin Özbakım Gücüne Olan Etkisinin İncelenmesi
Investigation Of The Effect Of Tele Monitoring On The Self Care Agency In Patients With Chronic Heart Failure
Berna Akay, Asiye Durmaz Akyol
doi: 10.5543/khd.2014.009  Sayfalar 75 - 88 (1029 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Yenidoğanda Supraventriküler Taşikardi ve Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Supraventricular Tachycardia in Newborns and Nursing Approach: A Case Report
Özlem Metreş
doi: 10.5543/khd.2014.010  Sayfalar 89 - 92 (858 kere görüntülendi) 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale