E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 7 Sayı : 14 Yıl : 2017
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 7 (14)
Cilt: 7  Sayı: 14 - Aralık 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I (369 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi
Effect of Coffee Consumption on Heart Healt
Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan
doi: 10.5543/khd.2016.29290  Sayfalar 136 - 139 (1384 kere görüntülendi)

3.
Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses in Cardıac Rehabilitation
Esra Akbulut, Derya Tülüce, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5543/khd.2016.54254  Sayfalar 140 - 146 (1281 kere görüntülendi)

4.
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Bireylerde Yaşam Şekli Değişikliği: Pender’ in Sağlığı Geliştirme Modeli
Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2016.93064  Sayfalar 147 - 152 (1557 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hopelessness and Quality of Life in Patients with Myocardial Infarction
Fatma Akçay Fırat, Özden Dedeli
doi: 10.5543/khd.2016.72792  Sayfalar 153 - 161 (941 kere görüntülendi)

6.
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde İlaç Uyumuna Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of the Factors Preventing Medication Compliance in Individuals with Chronic Heart Failure
Nazmiye Köseoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2016.03016  Sayfalar 162 - 168 (918 kere görüntülendi)

7.
Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Caregiver Contrubition to Self-care of Heart Failure
Gülçin Akbıyık, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2016.36449  Sayfalar 169 - 177 (769 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Ventriküler Aritmilere Neden Olan Pinch-Off Sendromunun Perkütan Tedavisi
Percutaneous Treatment Of Pinch-Off Syndrome Causing Ventricular Arrhythmias
Ercan Karabey, Osman Beton, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/khd.2016.77486  Sayfalar 178 - 181 (504 kere görüntülendi)

9.
Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı'na Göre Vazovagal Senkop’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report
Ayşegül Çelik, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2016.38358  Sayfalar 182 - 186 (2490 kere görüntülendi) 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale