E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 8 Sayı : 17 Yıl : 2018
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 8 (17)
Cilt: 8  Sayı: 17 - Aralık 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I (236 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Atriyal Fibrilasyon-İnme İlişkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Atrial Fibrillation- Stroke Relationship and Nursing Approach
Fatma İltuş, Ayfer Karadakovan
doi: 10.5543/khd.2017.02419  Sayfalar 71 - 76 (559 kere görüntülendi)

3.
Kardiyovasküler; Hastalıklar; Refleksoloji; Hemşirelik
Cardiovascular; Diseases; Reflexology; Nursing
Birgül Vural Doğru, Yasemin Yıldırım, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2017.04127  Sayfalar 77 - 85 (590 kere görüntülendi)

4.
Miyokard İnfarktüsünde Ev Tabanlı Eğitim ve Yaşam Kalitesi
Home Based Education and Quality of Life in Myocardial Infarction
Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2017.04796  Sayfalar 86 - 94 (353 kere görüntülendi)

5.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Genetiğin Rolü
Genetic Role in Cardiovascular Diseases
Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2017.19484  Sayfalar 95 - 99 (305 kere görüntülendi)

6.
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Yeni Eğilim: Yüksek-Güvenirlikli Simulasyon
New Trend In To Cardiopulmonary Resuscitation Training: High-Fidelity Simulation
Dilek Taş, Asiye Akyol
doi: 10.5543/khd.2017.48030  Sayfalar 100 - 108 (647 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Editörden
Editorial

Sayfalar 109 - 114 (192 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Koroner Yoğun Bakımda Kalp Yetersizliği Hastaları İçin Belirlenen Hemşirelik Tanıları ve NANDA’ya Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Nursing Diagnoses for Heart Failure Patients in Coronary Care Unit and Evaluation of NANDA Compliance
Sevda Türen, Filiz Çetinkaya Işık, Necibe Uzun Morgül, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2017.18199  Sayfalar 115 - 120 (705 kere görüntülendi)

9.
Bir Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi
The Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level of The Adults Living in A Family Health Center Region
Ayşe Uçar, Selda Arslan
doi: 10.5543/khd.2017.36035  Sayfalar 121 - 130 (361 kere görüntülendi)

10.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Quality of Life in Patients with Acute Coronary Syndrome and Affecting Factors
Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2017.65265  Sayfalar 131 - 141 (306 kere görüntülendi) 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale