E-ISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk J Card Nur: 14 (33)
Cilt: 14  Sayı: 33 - Nisan 2023
ARAŞTIRMA
1.
Kalp Cerrahisi Sonrası Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesinde Çocuğu Olan Annelerde Anksiyete, Depresyon, Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyumu
Anxiety, Depression, Perceived Social Support, and Life Satisfaction in Mothers with Children in the Pediatric Cardiac Care Unit After Heart Surgery
Fatma Bozdağ, Öznur Başdaş
doi: 10.5543/khd.2023.17136  Sayfalar 1 - 7

2.
Varis Ameliyatı Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Öz Bakımlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Self-Care After Discharge Following Varicose Vein Surgery
Burcu Şahbaz, Sema Koçaşlı, Atike Tekeli Kunt
doi: 10.5543/khd.2022.63634  Sayfalar 8 - 16

3.
Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboemboliyi Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanılma Durumlarının İncelenmesi
Investigation of the Use of Evidence-Based Practices in Preventing Venous Thromboembolism in Surgical Clinics
Kevser Karacabay, Veli Arslan
doi: 10.5543/khd.2022.14622  Sayfalar 17 - 23

4.
Diken Üstünde Olmak: Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Kıdemli ve İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Deneyimleri
Being on the Thorn: Senior Nurse and New Nurse Experiences in the Cardiovascular Surgery Clinic
Eda Ayten Kankaya, Aylin Durmaz Eder, Özlem Bilik
doi: 10.5543/khd.2022.87609  Sayfalar 24 - 31

5.
Cerrahi Hemşirelerinin Venöz Tromboemboliye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
Information and Practices of Surgical Nurses Regarding Venous Thromboembolia
Nurdan Gezer, Rahşan Çam, Ezgi Arslan, Büşra Şahin
doi: 10.5543/khd.2023.08108  Sayfalar 32 - 40

6.
Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının İlaca, Diyete Uyumları ve Yaşam Kaliteleri
The Adaptation of Chronic Heart Failure Patients to Medicine and Diet and Their Life Qualities
Tülay Demirci, Ilknur Metin Akten
doi: 10.5543/khd.2022.15010  Sayfalar 41 - 50

7.
Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hastalık Uyumuna İlişkin Öz Farkındalıkları: Nitel Bir Araştırma
Self-Awareness of Individuals with Heart Failure Regarding Disease Adjustment: A Qualitative Study
Cengiz Şabanoğlu, Nilay Bektaş Akpınar, Ulviye Özcan Yüce
doi: 10.5543/khd.2022.40316  Sayfalar 51 - 57

DERLEME
8.
Pulmoner Ödemde Bakım Yönetimi
Care Management in Pulmonary Edema
Serap Özer, Adile Ay
doi: 10.5543/khd.2022.66487  Sayfalar 58 - 61

Hızlı AramaCopyright © 2023 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi