E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Cardiovascular; Diseases; Reflexology; Nursing [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 77-85 | DOI: 10.5543/khd.2017.04127  

Cardiovascular; Diseases; Reflexology; Nursing

Birgül Vural Doğru1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2
1Mardin Artuklu University, High School of Health, Mardin, Turkey
2Ege University Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Izmir, Turkey

In recent years complementary and alternative treatment methods have been widely used in health care. Reflexology, one of these methods, is a method applied to the reflex points in the ear, hands and feet corresponding to all regions, organs and systems of the body with special hand and finger techniques. Reflexology is frequently used in various diseases and symptoms, and one of these diseases is the cardiovascular diseases. In studies conducted on the issue, reflexology appears to relive/reduce cardiovascular disease-related symptoms and risks, and to have safe, supportive, and positive effects. In this review, it was aimed to investigate the efficacy of reflexology as a supportive intervention in cardiovascular diseases and to inform nurses about this issue.

Keywords: Cardiovascular, Diseases, Reflexology; Nursing


Kardiyovasküler; Hastalıklar; Refleksoloji; Hemşirelik

Birgül Vural Doğru1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mardin
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Son yıllarda sağlık bakımında tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan refleksoloji kulak, el ve ayaklarda bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktalarına, özel el ve parmak teknikleriyle uygulanan bir yöntemdir. Birçok farklı hastalık ve semptomda sıklıkla kullanılan refleksolojinin kullanım alanlarından biride kardiyovasküler hastalıklardır. Yapılan çalışmalarda refleksolojinin kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili semptomları ve riski azalttığı, güvenli, destekleyici ve olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu derlemede, refleksolojinin kardiyovasküler hastalıklarda destekleyici bir uygulama olarak kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi ve hemşirelerin bu konuda bilgilendirilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler, Hastalıklar, Refleksoloji; Hemşirelik


Birgül Vural Doğru, Yasemin Yıldırım, Fisun Şenuzun Aykar. Cardiovascular; Diseases; Reflexology; Nursing. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 77-85

Corresponding Author: Birgül Vural Doğru, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology