E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Home Based Education and Quality of Life in Myocardial Infarction [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 86-94 | DOI: 10.5543/khd.2017.04796  

Home Based Education and Quality of Life in Myocardial Infarction

Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
Inönü University, Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, Malatya, Turkey

Coronary heart diseases are among the leading causes of morbidity and mortality in the World and in our country. Myocardial infarction develops suddenly in these diseases and it can affect the lives of individuals deeply because destructive advances. The purpose here is; avoid the first infarction, prevent recurrence and complication in patients. A positive lifestyle change should be given to the patient. It is known that changes in lifestyle reduce mortality and increase the quality of life. However, in recent years, only in-hospital training has shown that the illness does not provide adequate benefits. Patients can not understand the training adequately under the stress of what they are experiencing. Therefore, home based trainings are beginning to come on the agenda. It is targeted that home based education programs will provide continuing education in hospital and patients will benefit more from these education. The purpose of this article is to explain home based education and quality of life in myocardial infarction.

Keywords: Health Education, Myocardial Infarction; Quality of Life


Miyokard İnfarktüsünde Ev Tabanlı Eğitim ve Yaşam Kalitesi

Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya

Dünyada ve ülkemizde koroner kalp hastalıkları önde gelen morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar içerisinde miyokard infarktüsü ani gelişip, yıkıcı ilerleyebildiği için bireylerin yaşamlarını derinden etkileyebilmektedir. Buradaki amaç; infarktüsü atlatıp, hastalarda tekrar gelişmesini ve komplikasyon oluşmasını engellemektir. Hastalara sağlıklı yaşam şekli değişiklikleri kazandırılmalıdır. Yaşam şekli değişikliklerinin mortaliteyi azalttığı ve hastaların yaşam kalitesini de arttırdığı bilinmektedir. Ancak son yıllarda sadece hastane içinde verilen eğitimlerin hastalara yeterli düzeyde fayda sağlamadığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında hastaların yaşadıkları olayın stresi altındayken eğitimleri yeterince anlayamaması, sonraki eğitimlere ve hastaneye gelememesi gibi nedenler yer almaktadır. Bundan dolayı ev tabanlı eğitimler gündeme gelmektedir. Ev tabanlı eğitim programlarının hastanede verilen eğitimlerin devamını sağlaması ve hastaların bu eğitimlerden daha fazla yarar görmesi hedeflenmektedir. Bu yazının amacı; miyokard infarktüsünde yaşam kalitesi ve ev tabanlı eğitimi açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Miyokard İnfarktüsü, Yaşam Kalitesi; Sağlık Eğitimi


Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş. Home Based Education and Quality of Life in Myocardial Infarction. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 86-94

Corresponding Author: Gül Dural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology