E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How? [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(13): 67-74 | DOI: 10.5543/khd.2016.26349  

Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How?

Sibel Sevinç
Kilis 7 Aralık University Y. Ş. School Of Health, Nursing Department, Kilis, Turkey

The ECG (Electrocardiograpy) is considered the single most important initial clinical test for diagnosing myo cardialis chemia and infarction. Its correct interpretation, particularly in the emergency department, is usually the basis for immediate therapeutic interventions and/or subsequent diagnostic tests. The ECG changes that occur in association with acute ischemia and infarction include peaking of the T waves, referred to as hyper acute T-wave changes, ST-segment eleva-tion and/or depression, changes in the QRS complex, and inverted T waves. Morover, Right-Sided and posterior ECGs may be useful in identifying STEMI of the right ventricle and/or posterior wall. The health workers should be informed on these issues. The purpose of this article is to provide information on the subject.

Keywords: Right-sided ECG, posterior ECG, nurse/health care workers


Sağ Taraf ve Posteriyor Elektrokardiyografi: Neden? Nasıl?

Sibel Sevinç
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Y. Ş. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Kilis

Elektrokardiyografi (EKG) klinikte miyokard iskemisi ve infarktüs teşhisi için tek ve en önemli başlangıç tetkiki olarak kabul edilir. Özellikle acil serviste EKG nin doğru yorumlanması, genellikle acil tedavi edici girişimlerin temeli ve / veya sonraki tanı testlerini yönlendiricidir. Akut iskemi ve infarktüsle birlikte meydana gelen EKG değişiklikleri; T dalgası sivrileşmesi, hiperakut T-dalgası olarak adlandırılır, ST-segment yükselmesi ve / veya depresyonu, QRS kompleksi değişiklikleri ve ters T dalgalarıdır. Dahası sağ ventrikül ve posteriyor duvar ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünün tanılanmasında sağ taraf EKG ve pos-teriyor EKG gerekli olabilir. Sağlık çalışanları bu konularda bilgili olmalıdır. Bu makalenin amacı konu ile ilgili bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Sağ taraf EKG, posteriyor EKG, hemşi-re/sağlık bakım çalışanları


Sibel Sevinç. Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How?. Turk J Card Nur. 2016; 7(13): 67-74

Corresponding Author: Sibel Sevinç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology