E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and Nursing Care [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 1-11 | DOI: 10.5543/khd.2014.001  

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and Nursing Care

Sevda Türen1, Nuray Enç2
1Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Depermant Of İnternal Medicine Nursing, Istanbul Universty Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) is an alternative treatment strategy for patients with symptomatic severe aortic stenosis who deemed to be inoperable or have high risk for conventional aortic valve replacement surgery. TAVI procedure has increasingly been performed due to its safety, being performed off-pump and shorter duration of the procedure, intensive care unit and hospital stay and also increased patient comfort. Despite the advanced techique, risk of bleeding, myocardial infarction, stroke, death and other complications still remain significant. Therfore, nursing care of patients who underwent TAVI procedure which is very important part of team approach has become very crucial. In this review we present patient selection criteria, procedural details, complications and nursing care of TAVI and patient education before the discharge from hospital.

Keywords: Transcatheter Aortic Valve Implantation, Nursing Care


Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) ve Hemşirelik Bakımı

Sevda Türen1, Nuray Enç2
1İstanbulMehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi EğitimAraştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ), semptomatik ileri aort darlığı olan ve geleneksel aort kapak replasmanı cerrahisi için yüksek riskli ya da inoperable kabul edilen hastalarda alternatif bir tedavi stratejisidir. TAVİ yönteminin açık kalp ameliyatı olmadan yapılmasının yanı sıra; işlem süresinin azalması, yoğun bakım ve hastanede kalış süresinin kısalması ve hastaların konforunun artması nedeniyle her geçen gün uygulaması yaygınlaşmaktadır. Buna rağmen; kanama, miyokard infarktüsü, inme, ölüm vb. komplikasyonların görülebilme riskinin olması TAVİ uygulanan hastalarda ekip çalışmasının, buna bağlı olarak ekibin önemli bir üyesi olan hemşirelik ve hemşirelik bakımının ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu derlemede TAVİ uygulanacak hastalarda seçim kriterleri, işlemin uygulanması, komplikasyonları, TAVİ uygulanan hastalarda hemşirelik bakımı ve sonrasında verilecek taburculuk eğitimi anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu, Hemşirelik Bakımı


Sevda Türen, Nuray Enç. Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and Nursing Care. Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 1-11

Corresponding Author: Sevda Türen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology