E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Sleep Problems In Patients With Heart Failure and Non-Pharmacological Treatment [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 90-99 | DOI: 10.5543/khd.2020.30974  

Sleep Problems In Patients With Heart Failure and Non-Pharmacological Treatment

Abdullah Avcı1, Meral Gün2
1Deparment of Cardiology, Mersin University Hospital, Mersin, Turkey
2Department of Medical Nursing, Mersin University Faculty of Nursing, Mersin

Sleep, which is a basic and essential requirement, is the most important factor affecting the quality of life and well-being in patients with heart failure. Symptoms such as respiratory disorder, cough, fatigue, nocturia and depression seen in heart failure cause disorder in sleep quality, and sleep quality disorder increases the symptoms of the disease while decreasing the quality of life. Patients with heart failure experience various sleep problems such as difficulty in falling asleep and maintaining sleep, frequently waking during the night, daytime somnolence, and waking up very early in the morning. Pharmacological methods are among the most common and frequently used methods in the treatment of patients with sleep problems. However, it is reported that there is a potential for developing serious side effects as a result of prolonged use of drugs that are taken to treat sleep problems. Therefore, especially in recent years, the use of non-pharmacological methods in individuals with sleep problems has been gradually increasing. It is thought that with the use of these methods as part of nursing interventions and their inclusion in patient care, the professionalization process will accelerate. The purpose of this compilation is to inform nurses, who have an important role in preventing sleep problems, about the early diagnosis of sleep problems in the patients with heart failure, detecting the factors that cause sleep problems and the non-pharmacological treatment methods for solution.

Keywords: Evidence-based practices, heart failure; non-pharmacological methods; sleep problems.


Kalp Yetersizliği Hastalarında Uyku Sorunları ve Nonfarmakolojik Tedavi Yöntemleri

Abdullah Avcı1, Meral Gün2
1Mersin Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mersin
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin

Temel ve vazgeçilmez bir gereksinim olan uyku kalp yetersizliği hastalarında yaşam kalitesi ve iyilik durumunu etkileyen en önemli faktördür. Kalp yetersizliğinde görülen nefes darlığı, öksürük, yorgunluk, noktüri, depresyon gibi semptomlar uyku kalitesinin bozulmasına, uyku kalitesinin bozulması ise hem hastalığın semptomlarının artışına hem de yaşam kalitesinin azalmasına neden olmaktadır. Kalp yetersizliği hastaları uykuyu başlatma ve sürdürmede zorluk, gece sık uyanma, gündüz aşırı uykuluk hali ve sabahın erken saatlerinde uyanma gibi çeşitli uyku sorunları yaşamaktadır. Farmakolojik yöntemler uyku sorunu yaşayan hastaların tedavisinde en çok bilinen ve en sık başvurulan yöntemlerdendir. Ancak uyku sorununa yönelik alınan ilaçların uzun süre kullanımı sonucunda ciddi yan etki geliştirme potansiyelinin olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle özellikle son yıllarda uyku sorunu yaşayan bireylerde uyku kalitesini arttırmak için nonfarmakolojik yöntemlerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu yöntemlerin hemşirelik girişimlerinin bir parçası olarak kullanılması ve hasta bakımına dahil edilmesiyle birlikte profesyonelleşme sürecinin hızlanacağı düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı; uyku sorunlarını önlemede önemli bir role sahip olan hemşirelere kalp yetersizliği hastalarında uyku sorunlarını erken dönemde tanılama, uyku sorunlarına neden olan faktörleri belirleme ve çözüme yönelik nonfarmakolojik tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kanıta dayalı uygulamalar; nonfarmakolojik yöntemler; uyku sorunları.


Abdullah Avcı, Meral Gün. Sleep Problems In Patients With Heart Failure and Non-Pharmacological Treatment. Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 90-99

Corresponding Author: Abdullah Avcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology