E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 29 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
The Use of Kolcaba Comfort Theory in Nursing Management of a Patient with Vena Cava Superior Syndrome [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(28): 134-140 | DOI: 10.5543/khd.2021.36349  

The Use of Kolcaba Comfort Theory in Nursing Management of a Patient with Vena Cava Superior Syndrome

Berna Cafer Karalar1, Canan Bozkurt2, Türkan Çalışkan3, Yasemin Yıldırım1
1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
3Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Vena Cava Superior Syndrome (VCSS) is a combination of clinical symptoms and interruption of the vena cava circulation owing to obstruction in the vein that drains blood from the head, neck, arms, and upper thorax into the right atrium. In VCSS, many symptoms are seen because of compression caused by a tumor. The feeling of discomfort experienced by the patient brings about the deterioration in the individual’s sense of comfort. The concept of comfort, which is expressed as getting rid of the situation that causes distress for the individual, and attaining comfort is directly related to nursing care practices. The concept of comfort and the comfort need of the ill individual were first mentioned by Nightingale and was developed by Katharina Kolcaba as a nursing theory. In this study, we aimed to evaluate the nursing care of the individual diagnosed with VCSS during the pandemic period and followed up in the clinic using Comfort Theory.

Keywords: Comfort Theory, Vena Cava Superior Syndrome; nursing management


Vena Cava Superior Sendromu Tanılı Bir Olgunun Hemşirelik Yönetiminde Kolcaba Konfor Kuramı’nın Kullanımı

Berna Cafer Karalar1, Canan Bozkurt2, Türkan Çalışkan3, Yasemin Yıldırım1
1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
3Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Vena Cava Superior Sendromu (VCSS); baş, boyun, kollar ve üst torakstan gelen kanı sağ atriuma boşaltan vena cava dolaşımının obstrüksiyon nedeniyle kesintiye uğraması ve buna bağlı gelişen klinik semptomlar bütünüdür. VCSS’de tümörün yaptığı basıya bağlı birçok semptom görülmektedir. Yaşanan semptomlar nedeniyle hastanın yaşadığı rahatsızlık hissi, bireyin konfor algısında bozulmayı gündeme getirmektedir. Birey üzerinde sıkıntı yaratan durumdan kurtulma, rahata kavuşma olarak ifade edilen konfor kavramı; hemşirelik bakım uygulamaları ile doğrudan ile ilişkilidir. Konfor kavramı ve hasta bireyin konfor ihtiyacı ilk kez Nightingale tarafından dile getirilmiş; hemşirelik kuramı olarak ise Katharina Kolcaba tarafından geliştirilmiştir. Bu olgu raporunda; pandemi döneminde VCSS tanısı alan ve klinikte takip edilen bireyin, Konfor Kuramı kullanılarak yaşadığı sorunlara yönelik hemşirelik bakımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konfor Kuramı, Vena Cava Superior Sendromu; hemşirelik yönetimi


Berna Cafer Karalar, Canan Bozkurt, Türkan Çalışkan, Yasemin Yıldırım. The Use of Kolcaba Comfort Theory in Nursing Management of a Patient with Vena Cava Superior Syndrome. Turk J Card Nur. 2021; 12(28): 134-140

Corresponding Author: Berna Cafer Karalar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology