E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Nursing Care According To Functional Health Patterns in Mad Honey Poisoning: A Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 100-104 | DOI: 10.5543/khd.2020.50479  

Nursing Care According To Functional Health Patterns in Mad Honey Poisoning: A Case Report

Yasemin Kalkan Uğurlu1, Nuray Enç2
1Ordu University Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Medi̇cal Nursing Department, Ordu
2Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, İstanbul

Mad honey poisoning is common in Turkey mostly in Black Sea Region and occurs when consuming honey containing grayanotoxin produced from Rhododendron pollen and nectars. Grayanotoxins in honey act by binding to sodium channels in cell membranes in the human body. It causes a wide range of symptoms from dose-dependent mild gastrointestinal system symptoms to life-threatening bradyarrhythmias and hypotension. In this article, we discussed the patient who was admitted to the cardiology department after eating honey with complaints of dizziness, vomiting and cold perspiration, and who was admitted to the cardiology department due to the determination of sinus bradycardia in his electrocardiography. The patient was diagnosed with ”fall risk, activity intolerance, risk of skin integrity deterioration, constipation, and risk of decreased cardiac output “ using Gordon's functional health patterns model, nursing care was given and results were evaluated.

Keywords: Mad honey poisoning, Gordon's functional health patterns model; nursing care.


Deli Bal Zehirlenmesinde Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Yasemin Kalkan Uğurlu1, Nuray Enç2
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Deli bal zehirlenmesi, Türkiye’nin daha çok Karadeniz bölgesinde görülür ve Rhododendron polen ve nektarlarından üretilen ve grayanotoksin içeren balın tüketilmesiyle ortaya çıkar. Balın içerisinde bulunan grayanotoksinler insan vücudunda hücre membranlarındaki sodyum kanallarına bağlanarak etki göstermektedir. Doza bağımlı olarak hafif gastrointestinal sistem bulgularından yaşamı tehdit edebilen bradiaritmiler, hipotansiyon gibi kardiyovasküler sistem bulgularına kadar çeşitli semptomlara neden olmaktadır. Bu yazıda bal yedikten sonra acil servise baş dönmesi, kusma ve soğuk terleme şikayetleriyle başvuran, çekilen elektrokardiyografisinde sinüs bradikardisi saptanması nedeniyle kardiyoloji servisine yatışı yapılan hasta tartışıldı. Hastaya Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli kullanılarak” düşme riski, aktivite intoleransı, deri bütünlüğünde bozulma riski, konstipasyon, kardiyak debide azalma riski” tanıları konuldu, hemşirelik bakımı verildi ve sonuçlar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Deli bal zehirlenmesi, Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli; hemşirelik bakımı.


Yasemin Kalkan Uğurlu, Nuray Enç. Nursing Care According To Functional Health Patterns in Mad Honey Poisoning: A Case Report. Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 100-104

Corresponding Author: Yasemin Kalkan Uğurlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology