E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 11 Issue : 24 Year : 2020
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles

   
Quick Search

 
Nursing Approach To Roy Adaptation Model In a Patient With Essential Hypertension [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 33-39 | DOI: 10.5543/khd.2018.63626  

Nursing Approach To Roy Adaptation Model In a Patient With Essential Hypertension

Gülistan Yoldaş, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
Department Of Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, Internal Medicine, İzmir, Turkey

Having chronic disease leads to possible problems in physiological, psychological and social environment. The use of conceptual models in nursing care management provides a holistic care in biopsychosocial approach to patient with chronic disease. According to the Roy Adaptation Model, one of the common used models in nursing, the individual / patient uses a kind of coping mechanisms for respond to kind stimulant and responds with their behavior. Adaptive responses to stimulant improve the integrity of the individual, while incompatible responses adversely affect integrity.
In this case report; the nursing care of a patient diagnosed with essential hypertension and who previously had a compliance problem was carried out in accordance with the adaptation areas of the Roy Adaptation Model.

Keywords: Hypertension, Case Report, Roy Adaptation Model


Esansiyel Hipertansiyonu Olan Bir Hastada Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı

Gülistan Yoldaş, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Kronik hastalığa sahip olmak bireyde fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Hemşirelikte bakım yönetiminde kavramsal modellerin kullanılması, kronik hastalığa sahip hastaya biyopsikososyal yaklaşımda bütüncül bir bakım geliştirecek bir araç sağlayabilmektedir. Hemşirelikte yaygın kullanılan modellerden biri olan Roy Adaptasyon Modeli’ne göre birey/hasta, çeşitli uyaranlara uyum sağlayabilmek için çeşitli baş etme mekanizmalarını kullanır ve uyaranlara davranışlarıyla yanıt verir. Uyaranlara verilen uyumlu cevaplar bireyin bütünlüğünü geliştirirken, uyumsuz yanıtlar bütünlüğü olumsuz etkilemektedir.
Bu olgu sunumunda; esansiyel hipertansiyon tanısı alan ve daha önce tedaviye uyum sorunu olan bir hastanın hemşirelik bakımı Roy Adaptasyon Modeli’nde yer alan uyum alanları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Olgu Sunumu, Roy Adaptasyon Modeli


Gülistan Yoldaş, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar. Nursing Approach To Roy Adaptation Model In a Patient With Essential Hypertension. Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 33-39

Corresponding Author: Gülistan Yoldaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology