E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
An Example Of Watson’s Theory Of Human Caring Model: Case Of Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 183-198 | DOI: 10.5543/khd.2015.017  

An Example Of Watson’s Theory Of Human Caring Model: Case Of Heart Failure

Berna Nilgün Özgürsoy Uran1, Serap Özer2, Yasemin Yıldırım2
1Izmir Katip Celebi University Health Science Faculty, Department Of Internal Medicine Nursing, Izmir
2Ege University Nursing Faculty, Department Of Internal Medicine Nursing, Izmir

By using nursing theories and models systematically, it consists of a structure and discipline in care practices. It also eliminates the existing complexity, and care practices can be continued uninterruptedly. Watson’s Theory of Human Caring is a model that requires knowing the behavior including the mind, body and spirit's harmony, individual's strength and weakness and reactions. The main stages of the model are caritas processes, transpersonal caring and the caring moment.
In this article, the nursing process has been established at 53-year-old female patient with heart failure using Theory of Human Caring. Also this model has shown to be used easily in the care practices in terms of being very good reflecting of the essence of the nursing profession and being people-oriented.

Keywords: Watson, Theory of Human Caring, Heart Failure, Nursing Process.


Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Kalp Yetersizliği Olgusu

Berna Nilgün Özgürsoy Uran1, Serap Özer2, Yasemin Yıldırım2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İ̇ç Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir

Hemşirelik kuram ve modellerinin sistematik olarak kullanılması ile bakım uygulamalarında bir yapı ve disiplin oluşmaktadır. Ayrıca var olan karmaşıklık ortadan kalkmakta ve bakım uygulamaları kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmektedir. Watson’ın İnsan Bakım Modeli; zihnin, bedenin ve ruhun uyumunu, bireyin güçlü-zayıf yönlerini ve tepkilerini içeren davranışlarını bilmeyi gerektiren bir modeldir. Modelin temel aşamaları; iyileştirme süreçleri, kişilerarası bakım ilişkisi ve bakım durumudur.
Bu makalede; İnsan Bakım Modeli kullanılarak kalp yetersizliği olan 53 yaşındaki bir kadın hastada hemşirelik süreci oluşturulmuştur. Ayrıca hemşirelik mesleğinin özünü çok iyi yansıtması ve insan odaklı olması bakımından bu modelin bakım uygulamalarında kolaylıkla kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Watson, İnsan Bakım Modeli, Kalp Yetersizliği, Hemşirelik Süreci.


Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Serap Özer, Yasemin Yıldırım. An Example Of Watson’s Theory Of Human Caring Model: Case Of Heart Failure. Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 183-198

Corresponding Author: Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology