E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 11 Issue : 26 Year : 2020
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles

   
Quick Search

 
Obtaining of Healthy Life Behaviors in Patients with Acute Coronary Syndrome [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 31-36 | DOI: 10.5543/khd.2020.80299  

Obtaining of Healthy Life Behaviors in Patients with Acute Coronary Syndrome

Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul

Cardiovascular diseases take the first place among the reasons of death both in the developed and developing countries. Acute coronary syndrome (ACS) has the highest mortality among these diseases. Mortality and morbidity of ACS can be decreased when the known risk factors of it are controlled, however the risk control and treatment of it are not at the desired level yet. This review was written both to control the risk factors of patients with acute coronary syndrome and to generate information about the interventions performed in order to maintain healthy life habbits to the patient.

Keywords: Drug use, exercise; healthy nutrition; smoking.


Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Kazandırılması

Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

Kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu hastalıklar arasında akut koroner sendrom (AKS) morbidite ve mortalitesi en yüksek olanıdır. Risk faktörleri kontrol altına alındığında morbidite ve mortalitesi düşürülebilen bir durum olan AKS’nin sağaltımı ve risk kontrolü ne yazık ki istendik düzeyde değildir. Bu makale akut koroner sendrom geçiren hastaların risk faktörlerini kontrol altına almak ve hastalara sağlıklı yaşam davranışları kazandırmak amacıyla yapılacak girişimler hakkında bilgi vermek amacıyla yazıldı.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, ilaç kullanımı; sağlıklı beslenme; sigara kullanımı.


Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar. Obtaining of Healthy Life Behaviors in Patients with Acute Coronary Syndrome. Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 31-36

Corresponding Author: Aynur Kaynar Şimşek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology