E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Evidence-based Care Practices in Hypertension [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(1): 2-11 | DOI: 10.5543/khd.2016.96268  

Evidence-based Care Practices in Hypertension

Nurhan Özpancar
Namik Kemal University School of Health, Tekirdag

As the aging population increases chronic diseases especially hypertension become more important in all over the world. Hypertension is to be responsible for death which accounts for 6% of adult deaths all over the world. It is the third ranks among causes of death. Hypertension is almost preventable risk factor that has seen similar rates both in developed and developing countries. Despite being a preventable and controllable disease, the incidence of this disease is still very high. Besides, control rates are not at the desired level. Recommendations on the diagnosis and treatment of hypertension have been presented in many nationally and internationally agreed European and American guidelines. In this context, it is important to be evidence based care for people hypertension.

Keywords: Hypertension, evidence-based practice, care


Hipertansiyonda Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları

Nurhan Özpancar
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Tekirdağ

Dünyada yaşlı nüfusun artmasıyla kronik hastalıklar, en başta da hipertansiyon önem kazanmaktadır. Hipertansiyon dünyada erişkin ölümlerin % 6’sından sorumlu tutulmaktadır. Ölüm nedenleri arasında ise; üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında benzer oranlarda görülen hipertansiyon büyük ölçüde önlenebilir bir risk faktörüdür. Önlenebilir ve kontrol altına alınabilir olmasına karşın görülme oranları hala oldukça yüksektir ve kontrol oranları istenen düzeyde değildir. Avrupa ve Amerika kaynaklı ulusal ve uluslararası kabul gören birçok kılavuz hipertansiyon tanı ve tedavisi için çeşitli kanıta dayalı öneriler sunmaktadır. Bu bağlamda hipertansiyonun bakım yönetimi sürecindeki uygulamaların da kanıta dayalı olması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kanıta dayalı uygulama, bakım


Nurhan Özpancar. Evidence-based Care Practices in Hypertension. Turk J Card Nur. 2016; 7(1): 2-11

Corresponding Author: Nurhan Özpancar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology