E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 11 Issue : 26 Year : 2020
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles

   
Quick Search

 
A Case of Atrial Fibrillation According to Kolcaba's Comfort Theory [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 37-42 | DOI: 10.5543/khd.2020.98598  

A Case of Atrial Fibrillation According to Kolcaba's Comfort Theory

Halise Taşkın Duman1, Yasemin Yıldırım2, Çiçek Fadıloğlu2, Fisun Şenuzun Aykar2
1Muğla Sıtkı Koçman University Fethiye Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, Muğla, Turkey
2Ege University Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Izmir, Turkey

The use of conceptual models in nursing creates a critical point of view of nursing care, scientific basic concepts and principles and provides effective care for the sick individual. One of the conceptual models used in nursing care is ‘Theory of Comfort’ developed by Katharine Kolcaba. In theory he describes the concept of comfort with holistic view as the current experience of relieving, resting and meeting basic human needs to overcome problems. In this case, the nursing care process was performed according to the comfort theory of a patient who underwent cardioversion and ablation for atrial fibrillation.

Keywords: Atrial fibrillation, case report; theory of comfort.


Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu

Halise Taşkın Duman1, Yasemin Yıldırım2, Çiçek Fadıloğlu2, Fisun Şenuzun Aykar2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Muğla
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Hemşirelikte kavramsal modellerin kullanımı hemşirelik bakımına eleştirel bir bakış açısı, bilimsel temel kavram ve prensipler kazandırarak hasta bireyde etkin bir bakım oluşturur. Hemşirelik bakımında kullanılan kavramsal modellerden biride Katharine Kolcaba tarafından geliştirilen ‘Konfor Kuramı’dır. Kuramda holistik görüşle konfor kavramını, ferahlama, rahata kavuşma ve sorunların üstesinden gelebilmek için temel insan gereksinimlerini karşılamanın o andaki deneyimi olarak açıklamaktadır. Bu olguda atriyal fibrilasyon tanısı nedeniyle kardiyoversiyon ve ablasyon uygulanan bir hastanın konfor kuramına göre hemşirelik bakım süreci gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, konfor kuramı; olgu sunumu.


Halise Taşkın Duman, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar. A Case of Atrial Fibrillation According to Kolcaba's Comfort Theory. Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 37-42

Corresponding Author: Halise Taşkın Duman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology