EISSN 2149-4975
pdf
A Guide for the Nurses in Care Management of Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 35-44 | DOI: 10.5543/khd.2017.35229

A Guide for the Nurses in Care Management of Heart Failure

Elçin Sebahat Kasapoğlu1, Nuray Enç2
1Bartın University Vocational School Of Health Services, Bartın, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, İstanbul, Turkey

Heart failure is one of the diseases with high mortality and morbidity rate in the world and our country. Health education given to individuals with heart failure by nurses increases the quality of life of individuals. Some factors, such as educational status, experience, knowledge of the nurses who will provide the training and individual characteristics of the patient, affect the quality of the education. In nursing management, nurses need to plan content of education according to the individual characteristics and needs of the patient. The aim of this article is to guide nurses on topics, content and language in the education they will give to patients with heart failure. This education, according to guide that has prepared for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure by ESC in 2016, should be included the definition of the disease, signs and symptoms, aetiology, monitoring, self-care, pharmacological treatment, implanted devices, planned surgical interventions, immunization, diet, use of alcohol and smoking, exercise, travel and leisure activities, disorders of sleeping and sexual activity topics. After given health education, according to these topics, patients monitoring, repetition of trainings if necessary, use of written or visual materials will increase patients' compliance. Health education provided by health professionals in the care management of patients with heart failure, prolongs the life duration of the individual, decreases the hospitalization frequency and increases the quality of life.

Keywords: Heart failure, health education, quality of life, nurse

Kronik Kalp Yetersizliğinin Bakım Yönetiminde Hemşireler için Bir Rehber

Elçin Sebahat Kasapoğlu1, Nuray Enç2
1Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Kalp yetersizliği, dünyada ve ülkemizde mortalite ve morbidite oranı yüksek olan hastalıklardan biridir. Hemşireler tarafından kalp yetersizliği olan bireylere verilen sağlık eğitimi bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaktadır. Eğitimi verecek olan hemşirelerin eğitim durumu, deneyimi, bilgisi, hastanın bireysel özellikleri gibi bazı faktörler eğitimin kalitesini etkilemektedir. Hemşireler bakım yönetiminde, eğitimin içeriğini hastanın bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre planlamak zorundadırlar. Bu makalenin amacı hemşirelere kalp yetersizliği olan hastalara verecekleri eğitimde konu, içerik ve dil konusunda rehber olmaktır. Bu eğitim 2016 Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin akut ve kronik kalp yetersizliğinin teşhis ve tedavisi için hazırlanan rehbere göre hastalığın tanımı, belirti ve bulguları, etiyoloji, izlemi, özbakım, farmakolojik tedavi, implante edilmiş cihazlar, planlanmış cerrahi girişimler, immünizasyon, beslenme, alkol ve sigara kullanımı, egzersiz, yolculuk ve boş zaman aktiviteleri, uyku bozuklukları ve cinsel yaşam gibi konuları içermelidir. Bu konu başlıklarına göre verilen sağlık eğitimi sonrası hastaların izlenmesi, gerekirse eğitimlerin tekrarlanması, yazılı ya da görsel materyallerin kullanılması hastaların uyumunu arttıracaktır. Kalp yetersizliği olan hastaların bakım yönetiminde sağlık profesyonelleri tarafından verilen sağlık eğitimleri bireyin yaşam süresini uzatmakta, hastaneye yatış sıklığını azaltmakta ve yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, sağlık eğitimi, yaşam kalitesi, hemşire

Elçin Sebahat Kasapoğlu, Nuray Enç. A Guide for the Nurses in Care Management of Heart Failure. Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 35-44

Corresponding Author: Elçin Sebahat Kasapoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.