E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Günümüzde Hemşire Liderliğinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetim Programları [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 1-14 | DOI: 10.5543/khd.2015.001  

Günümüzde Hemşire Liderliğinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetim Programları

Hilal Uysal
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul

Sağlık bakımındaki yeni gelişmelerde kronik hastalık bakımının iyileştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır. Kronik hastalık yönetiminde bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri olmadan yüksek performanslı sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunulması mümkün değildir. Hastalık yönetim programlarının kardiyovasküler riskleri azaltmak için hasta bakımında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hemşire liderliğindeki bakımın daha proaktif ve hedefe yönelik bir girişim olduğu ifade edilmektedir. Sonuçta, bütünleştirilmiş ve koordine bir bakım verilmesi sağlanarak, hastalık yönetim programlarının uygulanabilirliği ve bireylerin sağlığında aktif olarak sorumluluk alabilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Hastalık Yönetim Programı, Liderlik


Cardiovascular Disease Management Programs in Nursing Leadership At The Present Time

Hilal Uysal
Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Medical Nursing Department, Istanbul, Turkey

Improving chronic illness care in new developments in health care is among the
primary targets. Without integrated health care management of chronic diseases is not possible to present a high - performance sustainable health services. To reduce the risk of cardiovascular of the disease management program has proven to be effective in patient care. Nurse-led care is expressed more proactive and as an attempt to target. Ultimately, by ensuring integrated and coordinated care, will be able the applicability of the disease management programs and individuals to take responsibility as active in health.

Keywords: Chronic Illness, Disease Management Program, Leadership


Hilal Uysal. Cardiovascular Disease Management Programs in Nursing Leadership At The Present Time. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 1-14

Sorumlu Yazar: Hilal Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale