E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kadınlarda Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2013; 4(5): 14-29 | DOI: 10.5543/khd.2013.003  

Kadınlarda Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü

Havva Öz Alkan, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Kardiyovasküler hastalıklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenidir ve kadınlarda en çok ölüme yol açan hastalıklar arasında yer almaktadır. Kadınlarda kardiyovasküler hastalıkların prevalans ve mortalitesinin artması, bazı kadınlarda uyarıcı belirtilerin eksikliği, farkındalığın azalması, hemşirelerin kadınların değerlendirilmesinde, risk faktörlerinin belirlenmesinde etkin rol üstlenmesini zorunlu hale getirir. Bu derleme kadınlarda kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yönelik girişimlere ve bu girişimleri uygulamada hemşirenin rolüne odaklanır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, kardiyovasküler hastalık riski, hemşirelik


The Role of Nursing in Cardiovascular Disease Prevention in Women

Havva Öz Alkan, Nuray Enç
Department Of Internal Medicine Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul

Cardiovascular diseases are important causes of mortality and morbidity both in developed and devoloping countries and the most common causes of death in woman. Increased prevalence and mortality of cardiovascular diseases in women, lack of warning signs in some women, and decreased awareness make it imperative for nurses to assume an active role in assessing these womans and evaluating risk factors in all women. This review focuses on preventing cardiovascular disease in women and the nurses role in implementing them.

Keywords: Woman, cardiovascular disease risk, nursing


Havva Öz Alkan, Nuray Enç. The Role of Nursing in Cardiovascular Disease Prevention in Women. Turk J Card Nur. 2013; 4(5): 14-29

Sorumlu Yazar: Havva Öz Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale