E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 24 Yıl : 2020
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Kardiyovasküler Hastalıklarda Genetiğin Rolü [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 95-99 | DOI: 10.5543/khd.2017.19484  

Kardiyovasküler Hastalıklarda Genetiğin Rolü

Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm dünyada en sık ölüm nedeni olmakla birlikte, özellikle risk faktörlerinin artmasıyla KVH görülme sıklığının daha da artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle KVH’ın tanısında ve önlenmesinde detaylı genetik veri taramasının yapılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Genetik faktörler tüm kardiyovasküler olaylarda önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla hastalık tanısında kullanılabilecek genetik varyasyonların belirlenmesine yönelik araştırmalar hız kazanmıştır. Genetik keşiflerdeki ilerlemelere bakılırsa, genetik taramalar yakın gelecekte standart uygulama ile birleşik hale gelecektir. Bu bağlamda sağlık profesyonellerinin genetik bozuklukların temelini, medikal ve etik genetik uygulamalarını anlamaları zorunluluk arz etmektedir. Bu makalede kardiyovasküler hastalıklar ve genetik risk faktörleri arasındaki ilişki güncel literatür ışığında derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler Hastalık, Genetik; Hastalığa Genetik Yatkınlık


Genetic Role in Cardiovascular Diseases

Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
Department of Internal Medicine Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey

Cardiovascular diseases (CVD) are predicted to be the most frequent cause of death worldwide, with an increasing frequency of CVD, especially with increased risk factors. For this reason, detailed genetic data screening and identification of risk factors are becoming more and more important in the diagnosis and prevention of CVD. Genetic factors play an important role in all cardiovascular events. Therefore, the research on the determination of the genetic variations that can be used in the diagnosis of the disease has gained speed. Considering the advances in genetic discovery, genetic screenings will become integrated with standard practice in the near future. In this context, it is imperative that health professionals understand the basis of genetic disorders, their medical and ethical genetic applications. In this article, the relationship between cardiovascular diseases and genetic risk factors is compiled in the light of current literature.

Keywords: Cadiovascular Disease, Genetics; Genetic Predisposition to Disease


Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç. Genetic Role in Cardiovascular Diseases. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 95-99

Sorumlu Yazar: Meryem Yıldız Ayvaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale