E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Dünya'da ve Türkiye'de kardiyoloji hemşireliği [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 2-14 | DOI: 10.5543/khd.2016.001  

Dünya'da ve Türkiye'de kardiyoloji hemşireliği

Simge Kalav, Zeynep Canlı Özer
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Kardiyoloji hemşireliğinin gelişimi ile ilgili düzenlenen bu derlemede; kardiyoloji hemşireliğinin tanımı ve tarihçesi, dünyada kardiyoloji hemşireliğinin yapılandırılmasına ilişkin örnekler, yurt dışı kardiyoloji hemşireliği eğitimi ve kardiyoloji hemşireliği sertifikasyonu, ülkemizde kardiyoloji hemşireliğinin gelişimi ele alınmıştır. Kardiyoloji hemşireliği son 50 yıl içinde bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Kardiyoloji hemşireleri akut ya da kronik kalp rahatsızlığı olan bireylere kapsamlı bir kardiyovasküler bakım sağlamak üzere özelleşmiş hemşireler olarak tanımlanmaktadır. Kardiyoloji hemşireleri kalp hastalıklarını önleme ve yönetme stratejilerinin yanı sıra danışmanlık, tarama ve stres testlerini içeren uygulamalar yoluyla, kardiyovasküler sağlığın optimum düzeyde geliştirilmesi için çalışmaktadır. Avrupa ve Amerika’daki çeşitli dernekler, organizasyonlar, yasa ve yönetmeliklerin kardiyoloji hemşireliğinin gelişimine önemli katkı sağladığı söylenebilir. Ülkemizde bu alanda, Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu kongre, eğitim programları ve kurslar düzenlemekte, bunun yanı sıra sertifika programı oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji Hemşireliği, Dünya, Türkiye, Dernek, Sertifikasyon


Cardiac nursing in Turkey and in the world

Simge Kalav, Zeynep Canlı Özer
Akdeniz University Nursing Faculty, Medical Nursing, Antalya

The assembly, held about the development of cardiac nursing includes the definition of cardiac nursing and history, examples of the configuration of cardiac nursing in the world, cardiac nursing education abroad and cardiac nursing certification, the development of cardiac nursing in our country. Cardiac nursing has become a specialized field in the last 50 years. Cardiac nurses are specialized to provide comprehensive cardiovascular care for patients with acute and chronic heart maladies. They work to promote optimal cardiovascular health by applications that involve health counseling, screening, and stress tests, as well as disease prevention and management strategies. It can be said that the various associations, organizations, laws and regulations in Europe and America have contributed significantly to the development of cardiac nursing. In our country, a work group has been formed in this field within the Turkish Society of Cardiology. This group organizes conferences, training programmes and courses. Also, it carries out studies intended for creating a certification programme.

Keywords: Cardiac Nursing, World, Turkey, Association, Certification


Simge Kalav, Zeynep Canlı Özer. Cardiac nursing in Turkey and in the world. Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 2-14

Sorumlu Yazar: Zeynep Canlı Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale