E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliğinde Tekrarlı Yatışlar Önlenebilir mi? [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 28-34 | DOI: 10.5543/khd.2017.25238  

Kalp Yetersizliğinde Tekrarlı Yatışlar Önlenebilir mi?

Semiha Alkan1, Nesrin Nural2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon

Kalp yetersizliği (KY) fiziksel ve duygusal birçok semptomun eşlik ettiği, yaşam boyu semptom kontrolü, diyet, egzersiz uyumu gibi hastalık yönetimini gerektiren, ölüm ve tekrarlı hastaneye yatış oranı yüksek kronik bir hastalıktır. Hastaların önerilen tedavi programına uyum sağlayamaması semptomların şiddetlenmesine, hastaların acil servise başvurma-sına ve sık hastaneye yatışlara neden olmaktadır. Başarılı hastalık yönetiminde semptomların izlenmesi, kötüleşen semptomların farkına varılması ve hangi durumlarda yardım alınması gerektiğini bilme evde öz bakımı sürdürmede esastır. Uyum sürecindeki hasta engellerinin belirlenerek yapılacak kapsamlı eğitimler, hasta takip ve izlemleri, hastanın öz bakım becerileri geliştirmede ve hastaneye tekrarlı yatışları azaltmada etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, hastaneye tekrarlı yatış, öz bakım, semptom yönetimi


Can be Prevented Re-hospitalizations in Heart Failure?

Semiha Alkan1, Nesrin Nural2
1Health Sciences University Trabzon Ahi Evren Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University Health Sciences Faculty Department Of Internal Medicine Nursing, Trabzon, Turkey

Heart failure (HF) is a chronic disease with a high rate of mortality and re-hospitalization, accompanied by many physical and emotional symptoms, requiring lifelong symptom control, diet, exercise compliance, and disease management. The inability of patients to adjust to the recommended treatment program causes exacerbation of symptoms, apply emergency services and frequent hospitalizations. Monitoring of symptoms, being aware of worsening symptoms, knowing that help is needed in which situation are essential for maintaining self-care at home in successful management. Comprehensive training by identifying patient barrier during compliance, patient monitoring will be effective in reducing re-hospitalizations and improving the patients’s self-care skills.

Keywords: Heart failure, re-hospitalization, self-care, symptom management


Semiha Alkan, Nesrin Nural. Can be Prevented Re-hospitalizations in Heart Failure?. Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 28-34

Sorumlu Yazar: Semiha Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale