E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Sağ Taraf ve Posteriyor Elektrokardiyografi: Neden? Nasıl? [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(13): 67-74 | DOI: 10.5543/khd.2016.26349  

Sağ Taraf ve Posteriyor Elektrokardiyografi: Neden? Nasıl?

Sibel Sevinç
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Y. Ş. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Kilis

Elektrokardiyografi (EKG) klinikte miyokard iskemisi ve infarktüs teşhisi için tek ve en önemli başlangıç tetkiki olarak kabul edilir. Özellikle acil serviste EKG nin doğru yorumlanması, genellikle acil tedavi edici girişimlerin temeli ve / veya sonraki tanı testlerini yönlendiricidir. Akut iskemi ve infarktüsle birlikte meydana gelen EKG değişiklikleri; T dalgası sivrileşmesi, hiperakut T-dalgası olarak adlandırılır, ST-segment yükselmesi ve / veya depresyonu, QRS kompleksi değişiklikleri ve ters T dalgalarıdır. Dahası sağ ventrikül ve posteriyor duvar ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünün tanılanmasında sağ taraf EKG ve pos-teriyor EKG gerekli olabilir. Sağlık çalışanları bu konularda bilgili olmalıdır. Bu makalenin amacı konu ile ilgili bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Sağ taraf EKG, posteriyor EKG, hemşi-re/sağlık bakım çalışanları


Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How?

Sibel Sevinç
Kilis 7 Aralık University Y. Ş. School Of Health, Nursing Department, Kilis, Turkey

The ECG (Electrocardiograpy) is considered the single most important initial clinical test for diagnosing myo cardialis chemia and infarction. Its correct interpretation, particularly in the emergency department, is usually the basis for immediate therapeutic interventions and/or subsequent diagnostic tests. The ECG changes that occur in association with acute ischemia and infarction include peaking of the T waves, referred to as hyper acute T-wave changes, ST-segment eleva-tion and/or depression, changes in the QRS complex, and inverted T waves. Morover, Right-Sided and posterior ECGs may be useful in identifying STEMI of the right ventricle and/or posterior wall. The health workers should be informed on these issues. The purpose of this article is to provide information on the subject.

Keywords: Right-sided ECG, posterior ECG, nurse/health care workers


Sibel Sevinç. Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How?. Turk J Card Nur. 2016; 7(13): 67-74

Sorumlu Yazar: Sibel Sevinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale