E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastalarda Cinsel Yaşam ve Cinsel Danışmanlık [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 76-81 | DOI: 10.5543/khd.2018.46036  

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastalarda Cinsel Yaşam ve Cinsel Danışmanlık

Tuğba Yardımcı1, Hatice Mert2
1Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sinop
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Izmir

İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) hayatı tehdit eden ventriküler taşikardi ve fibrilasyon durumlarını algılayarak sonlandıran, aynı zamanda ani kardiyak ölüm (AKÖ) riski taşıyan bireylerde birincil koruma yöntemi olarak kullanılan bir cihazdır. ICD hastaları cihaza uyum sağlama döneminde birçok problemle karşılaşmaktadırlar. Cinsel aktivite ve cinsel fonksiyonda azalma hastaların yaygın olarak karşılaştıkları ve en az dikkat çekilen problemlerden birisi olmaktadır. Literatürde hastaların cinsel aktivitenin sürdürülmesine yönelik endişeleri olduğu, ICD takılmadan önce ve takıldıktan sonraki dönemde cinsel aktivite sıklığında azalma yaşadıkları, cinsel aktivite esnasında şok almaktan korktukları, cinsel yaşamlarına yönelik daha çok bilgi ve danışmanlık almak istedikleri bildirilmektedir. ICD implantasyonu sonrası cihazın hastalarda neden olduğu psikolojik problemler hastalarda cinsel aktiviteye yönelik endişelere ve cinsel aktiviteden kaçınma davranışına neden olabilmektedir. Hastayı tedavi eden sağlık profesyonellerinin hastanın fizyolojik olarak iyileşmesinin yanı sıra psikolojik olarak iyileşmesine de katkıda bulunmaları gerekmektedir. Hastaların cinsel problemleri eşleri ile birlikte ele alınmalı ve hastalar bu konularda konuşmaya teşvik edilmelidir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin, özelikle hastayla daha uzun süre zaman geçiren hemşirelerin ICD hastalarına eğitim planlama aşamasında cinsel yaşama da yer vermeleri ve hastaların bu konuya yönelik endişelerini anlatabilmelerine olanak sağlamaları önemlidir. Bu derlemede incelenen kılavuzlar ve literatür doğrultusunda ICD hastaları ve eşlerine yapılabilecek cinsel danışmanlık ile ilgili sağlık çalışanlarına yol gösterecek pratik stratejiler ve kanıta dayalı yaklaşımlar anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel danışmanlık, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör, hemşirelik.


Sexual Life and Sexual Counseling in Patients with Implantable Cardioverter Defibrillator

Tuğba Yardımcı1, Hatice Mert2
1Department of Nursing, Sinop University School of Health, Sinop
2Department of Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, Internal Medicine, İzmir, Turkey

Implantable cardioverter defibrillator (ICD) is a device that detects and terminates life-threatening ventricular tachycardia and fibrillation conditions, it is also used as a primary prevention method in individuals who are at risk of sudden cardiac death (SCD). ICD patients are faced with many problems during the adaptation period. The decrease in sexual activity and sexual function is one of the most common and least noted problems among patients. It is reported in the literature that patients are concerned about the maintenance of sexual activity and that they are experiencing a decrease in the frequency of sexual activity before and after ICD implantation, fearing of shock during sexual activity, seeking more information and advice about their sexual life. Psychological problems caused by ICD implantation can lead to worries about sexual activity and avoidance behaviors in patients. Health professionals who treat the patient need to contribute to the physiological healing of the patient as well as to the psychological healing of the patient. Patients' sexual problems should be handled with their spouses and patients should be encouraged to talk about these issues. Therefore it is important that health professionals especially nurses who spend more time with the patient ensure that are able to engage in ICD patients' sexual life during the training planning phase and to express their concerns about this issue. In line with the guidelines and literature review it is aimed to show practical strategies and evidence-based approaches to health workers related to sexual counseling for ICD patients and their partners.

Keywords: Sexual counseling, implantable cardioverter defibrillator, nursing.


Tuğba Yardımcı, Hatice Mert. Sexual Life and Sexual Counseling in Patients with Implantable Cardioverter Defibrillator. Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 76-81

Sorumlu Yazar: Tuğba Yardımcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale