E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Klinik Araştırmalarda Hemşirenin Rolü ve Önemi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 12-21 | DOI: 10.5543/khd.2014.002  

Klinik Araştırmalarda Hemşirenin Rolü ve Önemi

Sevda Efil1, Nuray Enç2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çanakkale
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Dünyada ve ülkemizde değişmekte olan sosyoekonomik özellikler ve farklılaşan yaşam tarzları paralelinde kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite, bazı kanserler gibi sağlık sorunlarının meydana getirdiği yük hızla artmaktadır. Kronik hastalıkların artması ile birlikte hastalıkların tedavisine ve hastaların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik klinik çalışmalara hız verilmiş, ulusal ve uluslar arası düzeyde klinik çalışmalarda dikkatlerden kaçmayan bir artış görülmüştür. Multidisipliner ekip yaklaşımı gerektiren bu çalışmalarda ekibin bir üyesi olarak hemşire eğitim düzeyi, bilgi, beceri, klinik deneyim gibi özelliklerine bakılarak; üstlendiği rol ve sorumluluklarla çalışmalarda yer almaktadır. Bu çalışmada; klinik araştırmalarda hemşirenin önemi ve rolü anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Klinik araştırmalar, araştırma hemşiresi, hemşirenin rolü


Nurse's Role and Importance of Clinical Trials

Sevda Efil1, Nuray Enç2
1Department Of Internal Medicine Nursing, Çanakkale 18 Mart University, Health Academy Of Nursing, Çanakkale Turkey
2Department Of Internal Medicine Nursing, Istanbul University, Florence Nightingale Scholl Of Nursing, Istanbul Turkey

The burden caused by the health problems such as cardovascular diseases, cancer, obesity and diabetes has been considerably increasing in paralel with the changing life styles and increasingly differentiating socioeconomic patterns in our country and around the world. With the rise in chronic diseases, the treatment of diseases and clinical studies with regard to increasing life quality of patients have gained momentum and a notable increase in national and international clinical studies hasn’t gone unnoticed. These studies which require an multidisciplinary team approach include the roles and responsibilities a nurse undertake as a member of the team in terms of her/his level of education, knowledge, skill and clinical experience. In this study the significance and role of the nurse in clinical trials are discussed.

Keywords: Clinical studies, research nurses, the role of nurse


Sevda Efil, Nuray Enç. Nurse's Role and Importance of Clinical Trials. Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 12-21

Sorumlu Yazar: Sevda Efil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale