E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 140-146 | DOI: 10.5543/khd.2016.54254  

Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü

Esra Akbulut1, Derya Tülüce2, Burcu Bayrak Kahraman2
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Kardiyovasküler hastalıklar Dünya’da ve ülkemizde birinci ölüm nedenidir. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortalite oranını azaltmak amacıyla kardiyak rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Bu derlemede kardiyovasküler hastalığı olan bireylere yaşadığı toplumda fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan iyilik hali ve aktif bir yaşam sağlayan kardiyak rehabilitasyon programı, fazları, bileşenleri, basamakları, rehabilitasyon ekibi ve hemşirenin rolü üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar, Kardiyak, Rehabilitasyon, Hemşire


The Role of Nurses in Cardıac Rehabilitation

Esra Akbulut1, Derya Tülüce2, Burcu Bayrak Kahraman2
1Gazi University, Institute of Health Sciences, Turkey
2Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Turkey

Cardiovascular disease is the number one cause of death in our country and the world. Cardiac rehabilitation programs are being implemented to reduce the cardiovascular morbidity and mortality related to disease.. In this review, focuses on the cardiac rehabilitation program, phase, components, steps, rehabilitation team and nurses’ role which is providing physical, social and spiritual well-being and an active life at societies that is individuals with cardiovascular disease.

Keywords: Cardiovascular diseases, Cardiac, Rehabilitation, Nurse


Esra Akbulut, Derya Tülüce, Burcu Bayrak Kahraman. The Role of Nurses in Cardıac Rehabilitation. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 140-146

Sorumlu Yazar: Esra Akbulut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale