E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Warfarin Kullanan Bireylerin Eğitim Gereksinimleri [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2011; 2(2): 12-17 | DOI: 10.5543/khd.2011.003  

Warfarin Kullanan Bireylerin Eğitim Gereksinimleri

Sevda Mercan1, Nuray Enç2
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu araştırma, kalp hastalıkları nedeniyle warfarin kullanan bireylerin eğitim gereksinimlerini saptamak amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya kalp hastalıkları nedeniyle warfarin kullanmakta olan 114 hasta (kardiyoloji servislerinde yatan ve polikliniklerde takip edilen 82 kadın, 32 erkek) alındı. Bireylere hazırlanan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılanların %38,6’sını 60 yaş ve üstü hastalar oluşturdu. Yaş ortalaması 56,17 olarak saptandı. Bireylerin %41,2’sinin warfarin kullanım süresinin 11 yıl ve üzeri olduğu saptandı. Ayrıca bu kişilerin %77,2’si warfarin kullanımı ile ilgili eğitim almamışken, eğitim alanların %76,9’u ise hekim tarafından bilgilendirilmişti. Çalışmaya katılan bireylerin %62,3’ü warfarini ömür boyu kullanacağını belirtti. Bireylerin %51,8’inin warfarin kullanımına neden olan kalp rahatsızlığı dışında ek bir hastalığı bulunurken, %73,7’sinin warfarine ek olarak sürekli başka ilaç/ilaçlar kullandığı saptandı.
SONUÇ: Bireylerin genellikle warfarin dozu, ilaç-besin etkileşimi, ilaç-ilaç etkileşimi, warfarin yan etkileri, warfarin tedavisi esnasında günlük yaşam aktivitelerinde dikkat etmesi gereken durumlar ve acil durumlar hakkında bilgi gereksinimlerinin olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Warfarin, antikogülan, hasta eğitimi, coumadin, hemşirelik.


Educational Needs of Patients with Warfarin

Sevda Mercan1, Nuray Enç2
1Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic & Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of İnternal Medicine Nursing, Istanbul University Faculty Of Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study has been conducted to establish the educational needs of patients with cardiovascular diseases who were on warfarin treatment.
METHODS: One hundred and fourteen patients (82 female, 32 male) with cardiovascular disease, treated in cardiology inpatient and outpatient clinics, were enrolled in this study. Patients were asked to complete a questionnaire with face-to-face interview method.
RESULTS: 38,6% of the patients were 60 years-old or above. The mean age was 56.17. 41,2% of the patients had been on warfarin for more than 11 years. 77,2% of the patients had never received educational information on the use of warfarin and 76,9% of those who have received education, were educated by their physicians. 62,3% of the patients stated that they would use warfarin lifelong. 51,8% of the patients had other medical problems besides the cardiac disease which necessitated the use of warfarin. 73,7% of the patients were using at least one or more medicine regularly.
CONCLUSION: It was seen that patients needed education regarding warfarin dosing, drug-drug and food-drug interactions, warfarin adverse effects, important issues to be careful about in everyday life activities while on warfarin treatment and emergent medical condition that might be caused by warfarin use.

Keywords: Warfarin, anticogulant, patient education, coumadin, nursing.


Sevda Mercan, Nuray Enç. Educational Needs of Patients with Warfarin. Turk J Card Nur. 2011; 2(2): 12-17

Sorumlu Yazar: Nuray Enç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale