EISSN 2149-4975
pdf
Cardiovascular System and Exercise [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 48-53 | DOI: 10.5543/khd.2016.77487

Cardiovascular System and Exercise

Mehmet Uzun
Ministry of Health Uviersity of Health Sciences Haydarpasa Sultan Abdulhamid Hospital Cardiology Department

Cardiovascular system, with its many adaptive responses, plays a key role during exercise. The responses to exercise can be reviewed under two titles as acute or chronic. The acute changes are the changes occurred during the exercise while the chronic changes are the long-term changes occurred for compensation of the acute changes. The exercise responses to the changes experiences by the heart and vessels by its benefits on them. In this paper, these changes will be discussed.

Keywords: Exercise, heart, vessel, cardiovascular system

Kardiyovasküler Sistem ve Egzersiz

Mehmet Uzun
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Hastanesi Kardiyoloji Servisi

Kardiyovaskuler sistem egzersiz sırasında yaşadığı birçok uyum tepkisi ile anahtar rol oynamaktadır. Egzersize verilen tepkiler akut ve kronik olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Akut değişiklikler egzersiz sırasında oluşan değişiklikler iken, kronik değişiklikler, bu akut değişikliklerin vücuda oluşturduğu yükü azaltmaya yönelik uzun dönem değişikliklerdir. Egzersiz kalp ve damarların yaşadığı bu değişime, neden olduğu yararlı etkileri ile yanıt verir. Bu yazıda bu değişimler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, kalp, damar, kardiyovaskuler sistem

Mehmet Uzun. Cardiovascular System and Exercise. Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 48-53

Corresponding Author: Mehmet Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.