E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
King’in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Bir Kalp Yetersizliği Olgusu [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 63-70 | DOI: 10.5543/khd.2017.83007  

King’in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Bir Kalp Yetersizliği Olgusu

Amine Deniz1, Yasemin Yıldırım1, Çiçek Fadıloğlu2, Fisun Şenuzun Aykar1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı (Emekli Öğretim Üyesi), İzmir

Hemşirelikte kuram ve modellerin kullanılmasıyla, hemşirelik eğitimi ve bakımında kalitenin arttırılması sağlanmış ve bütüncül bakımı esas alan uygulamalar geliştirilmesine rehberlik edilmiştir. Bakım kalitesinin artmasını sağlayan yeni modellerin uygulamaya aktarılabilir olması çok önem taşımaktadır. Diyabet, hipertansiyon, kalp yetersizliği gibi birçok kronik hastalıkta uygulanabilir olan modellerden biri de Imogene King’in “Amaca Ulaşma Kuramı”dır. Kuram, hemşirelik bakımına kritik düşünme sürecini getirerek klasik hemşirelik bakımının daha geniş bir yelpazeye sahip olmasını sağlamakta ve kalp yetersizliği gibi çoklu semptomların var olduğu hastalık sürecinde daha etkin ve hızlı semptom yönetimini mümkün hale getirebilmektedir. Buna ek olarak; Amaca Ulaşma Kuramında, bireyin kendi bakımına katılımı sağlanmakta, yapabileceği kısa ve uzun vadeli hedefler, bu hedeflere ne derecede ulaşıldığı ve hedeflere ulaşmadaki eksiklikler belirlenmektedir. Bu nedenle kalp yetersizliği gibi yaşam biçimi değişikliğinin ve hastanın kendi bakımına katılmasının çok gerekli olduğu hastalıklarda etkin bir model olabileceği düşünülmektedir.
Tüm bu düşüncelerden yola çıkılarak amaç; Amaca Ulaşma Kuramı çerçevesinde kalp yetersizliği hastalarına yönelik bir bakım yönetimi örneği geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler: Amaca Ulaşma Kuramı, Bakım, Kalp Yetersizliği


A Case of Heart Failure in the Framework of King's Theory of Goal Attainment

Amine Deniz1, Yasemin Yıldırım1, Çiçek Fadıloğlu2, Fisun Şenuzun Aykar1
1Ege University Faculty of Nursing Internal Medicine Nursing Department, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Nursing Internal Medicine Nursing Department (Retired Lecturer), İzmir, Turkey

Through the use of theories and models in nursing, the quality of nursing education and care has been increased and it has been guided to develop applications based on holistic care. It is very important that the new models, which provide increased quality of care, can be transferred to practice. One of the models that can be applied in many chronic diseases such as diabetes, hypertension and heart failure is Imogene King's "Theory of Goal Attainment". The theory provides a broader range of classical nursing care by introducing the critical thinking process in nursing care and can enable more effective and rapid symptom management in the disease process where multiple symptoms such as heart failure a represent. In addition; the participation of the individual in his or her care is ensured, it is determined that short-term and long-term goals, the extent to which these goals sare achieved and the short comings in reaching to the goals in Theory of Goal Attainment. Therefore, it is thought that it can be an effective model in diseases where it is very necessary for lifestyle changes and the patient to take care of himself/herself such as heart failure.
So, from all the sethoughts, the goal is developing an example of care management for heart failure patients with in the frame work of the Theory of Goal Attainment.

Keywords: Theory of Goal Attainment, Care, Heart Failure


Amine Deniz, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar. A Case of Heart Failure in the Framework of King's Theory of Goal Attainment. Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 63-70

Sorumlu Yazar: Amine Deniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale