E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Hipertansiyonu Olan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 40-55 | DOI: 10.5543/khd.2016.004  

Hipertansiyonu Olan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması

Duygu Kes1, Feray Gökdoğan2, Döndü Tuna3
1Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Karabük.
2British University Of Nicosia, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kıbrıs.
3Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara.

Bu literatür taramasında dünyada ve ülkemizde hipertansiyonu olan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığı, türü, bilgi kaynağı, kullanma nedeni, algılanan yararı ve kullanan grubun özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi elektronik veri tabanları üzerinden Medline, Google Akademi Ebscohost, Pubmed taraması ile 2004-2014 yılları arasında yayınlanmış 10 uluslararası ve altı ulusal makaleye ulaşılmıştır. Literatür taramasında “complementary and alternative therapy (CAM); hypertension; herbals” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. İncelenen çalışmalardaki örneklem toplamını hipertansiyonu olan 62,326 hasta oluşturmuştur. TAT kullanım sıklığı %12,8 ile % 85,7 arasında dağılım göstermektedir. En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları olduğu ve kullanılan bitkisel ürünler ülkelerin kültürlerine göre değişmektedir. TAT kullanımını; ilaçları satın alamama, yaş, cinsiyet, aile tipi, hipertansiyona ek kronik hastalığın olması, ikamet edilen yer, eğitim durumu, ailede hipertansiyon öyküsü olması, çalışma durumu, kullanılan TAT türü, kullanım süresi, bilgi kaynağı, hipertansiyonun önlenebilir bir hastalık olduğu algısı, hipertansiyonun doğaüstü güçler (büyü, sihir) nedeniyle oluştuğuna inanma gibi faktörlerin etkilediği belirtilmiştir. Kullanılan diğer yöntemler ise dua ve kupa terapisidir. Bilgi kaynağının sıklıkla arkadaş, akraba, internet, televizyon, diğer hastalar ve sağlık personelleri olduğu belirtilmiştir. TAT kullanma nedeni olarak hastalar sağlık sorunlarını tedavi etmek, hastalık semptomlarını hafifletmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, kan basıncını kontrol altına almak ve ilaçları satın alamama nedeniyle kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunun doktor/hemşireye konu ile ilgili bilgi vermediği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Tamamlayıcı ve Alternatif tedaviler, Bitkisel tedaviler


Use of Complementary and Alternative Medicine by Hypertensive Patients: A Literature Review

Duygu Kes1, Feray Gökdoğan2, Döndü Tuna3
1Karabuk University, School Of Health, Department Of Nursing, Karabuk, Turkey.
2British University Of Nicosia, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Cyprus.
3Gazi University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Ankara, Turkey.

In this literature review, we aimed to determine the prevalence, frequency of useage and types of complementary and alternative medicine (CAM) practices and characteristics in hypertensive patients who were participated in research studies in the world and in Turkey.We have reached the 10 international articles and six national articles which were published from 2004-2014 on Gazi University library electronic data base. Total number of subjects was 62,326 hypertensive patients. Frequency of CAM use was between 12,8 %-85,7 %. Mostly used type of CAM was herbal preparations and factors affecting use of CAM was age,sex, family type,education level, type of CAM, duration of CAM,occupation,residing,belief that hypertention is preventable, family history of hypertension, belief in supernational causes of hypertention and medication affordability.The another methods are prayer for self and cupping.The main sources of information about CAM for patients were family members,friend,internet, televison programe, other patients in the clinic. In studies those indicatied the reasons for using CAM; medication unaffodability, curing disease,slown down progress of disease, relief of symptoms, reducing medication side effects.Patiens dont give an information about used of CAM to their nurses and doctors.

Keywords: Hypertension, Complementary and Alternative Therapies, Herbal Therapies


Duygu Kes, Feray Gökdoğan, Döndü Tuna. Use of Complementary and Alternative Medicine by Hypertensive Patients: A Literature Review. Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 40-55

Sorumlu Yazar: Duygu Kes, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale