E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
İranlı Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıklara Psikososyal Uyum ve Ruhsal İyilik Hali [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(28): 75-80 | DOI: 10.5543/khd.2021.85619  

İranlı Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıklara Psikososyal Uyum ve Ruhsal İyilik Hali

Hossein Rafiei1, Mojtaba Senmar2, Fateme Yousefi2, Zahra Nemati2
1Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2Student Research Committee, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Amaç: Bu çalışmada kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda psikososyal uyumu ve bunun ruhsal iyilik hali ile ilişkisini değerlendirdik.
Yöntemler: Bu tanımlayıcı analitik çalışma 2018 yılında İran’ın Kazvin kentinde gerçekleştirilmiştir. Denekler, bir eğitim hastanesinin kardiyoloji servisine kabul edilen 150 hastaydı. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir arka plan değişkenleri kontrol listesi ve Hastalığa Psikososyal Uyum Ölçeği ve Ellison-Paloutzian Manevi İyi Oluş Ölçeği’nin iki standart anketi kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Kardiyovasküler hastalıklara psikososyal uyumun nihai skoru 62.78±6.8 (aralık=48-83) olup kardiyovasküler hastalıklara orta düzeyde psikososyal uyumu göstermektedir. Kadınlarda kardiyovasküler hastalıklara psikososyal uyum ortalama skoru erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.03). Bu çalışmada genel ruhsal iyilik hali ortalamasının 74.93 olması orta düzeyde ruhsal iyilik halini ifade etmektedir. Genel ruhsal iyilik halinin ortalaması kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001). Sonuçlar, katılımcıların kardiyovasküler hastalıklara psikososyal uyumu ile ruhsal iyilik hali arasında anlamlı bir negatif ilişki olduğunu gösterdi (rr=-0.21, p=0.01).
Sonuç: Bulgular, kardiyovasküler hastalığı olan hastaların psikososyal uyum düzeylerinin düşük olduğunu ortaya koymuştur. Ruhsal iyilik hali düzeyi daha yüksek olan hastalar daha iyi psikososyal uyum bildirdiler.

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, psikolojik, sosyal uyum, kalp hastalıkları, maneviyat, hemşirelik bakımı


Psychosocial Adjustment to Cardiovascular Diseases and Spiritual Well-Being in Iranian Patients

Hossein Rafiei1, Mojtaba Senmar2, Fateme Yousefi2, Zahra Nemati2
1Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2Student Research Committee, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Objective: In this study, we assessed psychosocial adjustment in patients with cardiovascular diseases and its relationship with spiritual well-being.
Methods: This descriptive analytic study was performed in 2018 in Qazvin, Iran. The subjects were 150 patients who were admitted to the cardiac ward of a teaching hospital. Data were collected using a background variables checklist developed by the researchers and two standard questionnaires of Psychosocial Adjustment to Illness Scale and Ellison-Paloutzian Spiritual Well-Being Scale.
Results: The final score of psychosocial adjustment to cardiovascular diseases was 62.78±6.8 (range 48-83), indicating a moderate level of psychosocial adjustment to cardiovascular diseases. The mean score of psychosocial adjustment to cardiovascular diseases was significantly higher in women than in men (p=0.03). In this study, the mean of overall spiritual well-being was 74.93 indicating a moderate level of spiritual well-being. The mean of overall spiritual well-being was significantly higher in women than in men (p=0.001). The results showed a significant negative relationship between the participants’ psychosocial adjustment to cardiovascular diseases and spiritual well-being (rr=-0.21, p=0.01).
Conclusion: Findings from this study revealed that patients with cardiovascular diseases have a poor level of psychosocial adjustment. Patients with higher level of spiritual well-being reported better psychosocial adjustment.

Keywords: Adaptation, psychological, social adjustment, heart diseases, spirituality, nursing care


Hossein Rafiei, Mojtaba Senmar, Fateme Yousefi, Zahra Nemati. Psychosocial Adjustment to Cardiovascular Diseases and Spiritual Well-Being in Iranian Patients. Turk J Card Nur. 2021; 12(28): 75-80

Sorumlu Yazar: Hossein Rafiei, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale