E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Bireylerde Semptom Yönetimi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2013; 4(6): 1-14 | DOI: 10.5543/khd.2013.007  

Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Bireylerde Semptom Yönetimi

Selma Turan Kavradım1, Zeynep Canlı Özer2
1Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Dünyada kalp yetersizliği prevelansı son 20- 30 yılda hızlı bir artış göstermekte ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde erişkin toplumun yaklaşık %1-2’sinde kalp yetersizliğine rastlanmakta, prevalansı 70 yaş ve üzerindeki bireylerde %10’a kadar yükselmektedir. Kalp yetersizliği tanısı alan bireylerin hastalık ve hastalığın neden olduğu semptomlar nedeniyle yaşam kalitelerinin azaldığı ve ortalama yaşam sürelerinin kısaldığı ayrıca, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadıkları, emosyonel, fiziksel işlevlerin önemli düzeyde olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Kalp yetersizliğinde hastalık belirti ve bulgularının azaltılması bakım ve tedavinin önemli hedeflerinden biridir. Semptomların iyi yönetilebilmesi, semptomların iyi değerlendirilmesiyle mümkündür. Kalp yetersizliği tanısı alan hastalarda multidisipliner bir yaklaşımla uygulanan başarılı bir tedavi ve semptom yönetimi ile tekrarlayan hastaneye yatışların azaldığı ve sağ kalımın arttığı bilinmektedir. Kalp yetersizliği semptomlarının patofizyolojisi, klinik görünümü ve semptom yönetiminin ele alındığı bu derlemenin hemşirelere kalp yetersizliği tanısı ile izlenen bireylerin sorunlarını, nedenlerini tanılama ve girişimlerini uygulama açısından yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, semptom yönetimi.


Symptom Management in Patients with a Diagnosis of Heart Failure

Selma Turan Kavradım1, Zeynep Canlı Özer2
1Akdeniz University Hospital Cardiology Service, Antalya, Turkey
2Akdeniz University School Of Health Nursing Department Of İnternal Medicine, Antalya, Turkey

The prevalence of heart failure shows a rapid increase in the world the last 20-30 years and emerges as an important cause of morbidity and mortality. In developed countries, about 1 to 2% of the adult society seen heart failure, the prevalence increases to 10% in individuals over 70 years of age. Individuals with a diagnosis of heart failure, decreased quality of life and shortened the average life expectancy due to disease and symptoms of disease, also known they live social and psychological problems, emotional, physical functions affected significantly negative. Reducing disease signs and symptoms of heart failure is one of the important goals of care and treatment. For better management of symptoms, best possible evaluation of symptoms is necessary. It is known that an successful treatment and the symptom management with a multidisciplinary approach in patients with heart failure, decreased recurrent hospital admissions and increase survival. Heart failure symptoms’ pathophysiology, clinical manifestations, and symptom management discussed in this review is thought to be helpful to nurses problems of individuals diagnosed with heart failure, diagnose the causes of the disease and application attempts.

Keywords: Heart failure, symptom management.


Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer. Symptom Management in Patients with a Diagnosis of Heart Failure. Turk J Card Nur. 2013; 4(6): 1-14

Sorumlu Yazar: Selma Turan Kavradım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale