E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 32-40 | DOI: 10.5543/khd.2014.004  

Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Havva Öz Alkan
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Kalp yetersizliği kompleks bir klinik sendromdur. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve dilate kardiyomiyopati kalp yetersizliği nedenlerinin önemli bir bölümüdür. Dilate kardiyomiyopati ventriküllerin dilatasyonuna ve sistolik ve/veya diyastolik disfonksiyonuna ikincil gelişen konjestif kalp yetersizliği ile karakterizedir. Kalp yetersizliğinde hemşirelik bakımının amaçları; belirtileri azaltmak, egzersiz toleransını arttırmak, farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirmek, kronik kalp yetersizliği ile ilgili komplikasyonları önlemek ve hasta/aile eğitimidir. 43 yaşındaki kadın hasta nefes darlığı ve bacaklarda şişme şikayeti ile hastaneye başvurmuş. İdrar çıkışı olmayan hasta dekompanse kalp yetersizliği tanısı ile kabul edilmiştir. Olgu Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli ile değerlendirilerek, hemşirelik bakımı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, fonksiyonel sağlık örüntüleri, hemşirelik bakımı


Nursing Care in Heart Failure: A case report

Havva Öz Alkan
Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul

Heart failure is a complex clinical syndrome. Coronary heart disease, hypertension, cardiomyopathy are a significant part of causes heart failure. Dilated cardiomyopathy is characterized by congestive heart failure secondary to ventricular dilatation and systolic and / or diastolic dysfunction. The objectives of nursing care are reduce the symptoms, improve exercise tolerance, evaluating the effects of pharmacological treatment, prevent the complications associated with chronic heart failure and patient / family education in heart failure. A 43-year-old female patient was admitted to the hospital with complaints of shortness of breath and swelling in the legs. Patient who has no urinary output is accepted with a diagnosis of decompensated heart failure. Nursing care is provided to case by evaluated with Marjory Gordon's Functional Health Patterns Nursing Care Model.

Keywords: Heart failure, functional health patterns, nursing care


Havva Öz Alkan. Nursing Care in Heart Failure: A case report. Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 32-40

Sorumlu Yazar: Havva Öz Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale