E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Alternatif Burun Solunumu Egzersizinin Hipertansiyonu Olan Bireylerin Kan Basıncının Düzenlenmesinde Etkisi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(26): 125-131 | DOI: 10.5543/khd.2020.92905  

Alternatif Burun Solunumu Egzersizinin Hipertansiyonu Olan Bireylerin Kan Basıncının Düzenlenmesinde Etkisi

Gamze Uğur1, Hilal Uysal2
1Yalova Üniversitesi, Termal Meslek Yüksekokulu, Yalova, Türkiye.
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hmşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Bu çalışmada, hipertansiyon tanısı olan bireylerin kan basıncının düzenlenmesinde alternatif burun solunumu egzersizinin etkisi değerlendirildi.

Yöntemler: Deneysel tipte olan araştırma, Ekim 2017-Mart 2018 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesi dahiliye polikliniklerine başvuran esansiyel hipertansiyonu olan hastalar (n=76) ile yürütüldü. Hastalar dahil etme kriterlerine uygun olarak deney ve kontrol grubuna ayrıldı. Deney grubundaki hastalardan (n=37) alternatif burun solunumu egzersizi, kontrol grubundaki (n=39) hastalardan sessiz oturma seansını iki hafta boyunca 15 dakika süreyle uygulamaları istendi. Her iki grubun klinik kan basıncı ölçümleri ilk ve ikinci hafta; evdeki ölçümleri ise iki hafta boyunca uygulama öncesi ve sonrası olacak şekilde planlandı ve uygulandı.
Bulgular: Araştırmada hastaların %72.4’ü kadın, %27.6’sı erkek, yaş ortalaması 52.4±6.9 bulundu. İlk ve ikinci haftanın sonunda yapılan klinik kan basıncı ölçüm sonuçlarına göre, ikinci hafta deney grubu ortalama SKB değeri kontrol grubuna göre yaklaşık 4 mmHg düşük bulundu (p<0.05). Deney grubunun evde ikinci hafta ortalama SKB değeri kontrol grubuna göre yaklaşık 3 mmHg daha düşük bulundu (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında alternatif burun solunumu egzersizinin farmakolojik tedaviye ek olarak uygulanmasının kan basıncını kontrol altına almaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif burun solunumu, hemşirelik; hipertansiyon; kan basıncı; yoga.


The Effect of Alternate Nostril Breathing Exercise on Regulation of Blood Pressure in Individuals with Hypertension

Gamze Uğur1, Hilal Uysal2
1Department of Health Care Services, Yalova University, Termal Vocational School, Yalova, Turkey
2Department of Medical Nursing, Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey

Objective: In this study as a simple randomization method was aim to evaluate the effect of alternate nostril breathing exercise on regulation of blood pressure in individuals with hypertension.
Methods: The study was conducted between October 2017 and March 2018 with patients (n=76) with essential hypertension who visited the internal medicine outpatient clinic of a training and research hospital. The patients (n=76) were divided into experimental and control groups according to the inclusion criteria. Patients in the experimental group (n=37) performed alternate nostril breathing exercise and those in the control group (n=39) sat silently for 15 min/day for a period of two weeks. The pre- and post-intervention blood pressure of patients in the two groups was measured in the clinic at the end of the first and second week; the pre- and post-intervention measurements of blood pressure were performed at home daily for two weeks.
Results: The study included 72.4% female patients and 27.6% male patients; the mean age of the patients was 52.4±6.9 years. The mean systolic blood pressure (SBP) of patients in the experimental group measured at the clinic in the second week was approximately 4 mmHg lower than that of the control group (p<0.05). In addition, the mean SBP of patients in the experimental group measured at home in the second week was approximately 3 mmHg lower than that of the control group (p<0.05).
Conclusion: Alternate nostril breathing exercises in addition to pharmacological treatment may regulate the blood pressure in patients with hypertension.

Keywords: Blood pressure, breathing exercises; hypertension; nursing; yoga.


Gamze Uğur, Hilal Uysal. The Effect of Alternate Nostril Breathing Exercise on Regulation of Blood Pressure in Individuals with Hypertension. Turk J Card Nur. 2020; 11(26): 125-131

Sorumlu Yazar: Gamze Uğur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale