E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 24 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 11 (24)
Cilt: 11  Sayı: 24 - Nisan 2020
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Bilinçli Farkındalık, Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Hastane Anksiyete-Depresyon Düzeyini Etkiler Mi?
Does Mindfulness Affect Hospital Anxiety-Depression Level of Patients with Heart Failure?
Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Seher Çevik Aktura
doi: 10.5543/khd.2020.63835  Sayfalar 1 - 6

2.
Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastaların Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeyleri
Quality of Life and Anxiety Levels of Patients with Coronary Angiography
Pınar Yel, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2020.65477  Sayfalar 7 - 15

3.
Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastalarda Sağlık Anksiyetesinin Uyku Kalitesine Etkisi
The Effect of Health Anxiety on Sleep Quality in the Patients who Had Myocardial Infarction
Seher Çevik, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2020.38257  Sayfalar 16 - 22

4.
İleri Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Sağlık Statüsünün Belirleyicileri
Predictors of Health Status of Patients with Advanced Heart Failure
Şeyma Demir, Zeynep Özer
doi: 10.5543/khd.2020.24483  Sayfalar 23 - 30

DERLEME
5.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Kazandırılması
Obtaining of Healthy Life Behaviors in Patients with Acute Coronary Syndrome
Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
doi: 10.5543/khd.2020.80299  Sayfalar 31 - 36

OLGU SUNUMU
6.
Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Atriyal Fibrilasyon Olgusu
A Case of Atrial Fibrillation According to Kolcaba's Comfort Theory
Halise Taşkın Duman, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2020.98598  Sayfalar 37 - 42

7.
Akut Koroner Sendrom Tanısı Olan Hastaya Sistemler Modeline Göre Uygulanan Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach to Patient with Acute Coronary Syndrome Diagnosis According to the Model of Systems
Pınar Yel, Yasemin Yıldırım, Fisun Şenuzun Aykar, Çiçek Fadiloğlu
doi: 10.5543/khd.2020.59244  Sayfalar 43 - 49 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale