E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 26 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 11 (26)
Cilt: 11  Sayı: 26 - Aralık 2020
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Kan Basıncı Değerleri Kardiyak İskemiyi Öngördürebilir
Blood Pressures may be Predictor of Cardiac Ischemia in Myocardial Perfusion Scintigraphy
Aykut Demırkıran, Elif Ijlal Çekirdekçi, Birol Topçu, Hatice Sümeyye Yavuz
doi: 10.5543/khd.2020.77699  Sayfalar 105 - 110

2.
Hipertansiyon Hastalarında Hastalık Algısının Belirlenmesi
Determination of Hypertensive Patients' Perceptions of Illness
Zekeriya Karadağ, Yeliz Akkuş
doi: 10.5543/khd.2020.79664  Sayfalar 111 - 118

3.
Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografi ile Erken Evre Koroner Arter Hastalığı Tespit Edilmiş Olan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Tespiti
Determination of Anxiety and Depression Levels in Patients with Early-Stage Coronary Artery Disease Detected with Computed Tomography Coronary Angiography
Mustafa Ahmet Huyut, Betül Çetintulum Huyut
doi: 10.5543/khd.2020.76768  Sayfalar 119 - 124

4.
Alternatif Burun Solunumu Egzersizinin Hipertansiyonu Olan Bireylerin Kan Basıncının Düzenlenmesinde Etkisi
The Effect of Alternate Nostril Breathing Exercise on Regulation of Blood Pressure in Individuals with Hypertension
Gamze Uğur, Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2020.92905  Sayfalar 125 - 131

5.
Kardiyovasküler Hastalık Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Hastaların İlaç Tedavisine Uyumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evulation of Medication Adherence and Affecting Factors in Inpatients with a Diagnosis of Cardiovascular Disease
Abdullah Avcı, Meral Gün, Semra Erdoğan
doi: 10.5543/khd.2020.09609  Sayfalar 132 - 139

DERLEME
6.
Kalp Nakli Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı
Nursing Care Based on Roy Adaptation Model in a Patient with Heart Transplantation
Eda Akyol, Özlem Ibrahimoğlu
doi: 10.5543/khd.2020.21043  Sayfalar 140 - 148

OLGU SUNUMU
7.
Kateter Yöntemi ile Aort Kapağı Yerleştirilen Bir Olguda Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’nin Kullanımı
The Use of Pender’s Health Promotion Model in A Case with Transcatheter Aortic Valve Implantation
Öznur Erbay Dallı, Serap Özer, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2020.05924  Sayfalar 149 - 154

HIÇBIRI
8.
Hemşire Yönetimindeki Kardiyak Rehabilitasyon Kliniği: Malta Mater Dei Hastanesi Deneyimi
Nurse-Led Cardiac Rehabilitation Clinic: Experience in Malta Mater Dei Hospital
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2020.04274  Sayfalar 155 - 158 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale