E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 27 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 12 (27)
Cilt: 12  Sayı: 27 - Nisan 2021
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Anlatım Yöntemi ile Mobil Öğrenme Yöntemi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of Efficiency of Mobile Learning Method and Expository Teaching Method in Cardiopulmonary Resuscitation Training in Nursing Students
N. Hazal Erikli, Asiye Durmaz Akyol
doi: 10.5543/khd.2021.82787  Sayfalar 1 - 9

2.
Hipertansiyon Hastalarının Tamamlayıcı Terapi Uygulamalarından Bitkisel Ürünleri Kullanma Durumu
Use of Herbal Product in Complementary and Alternative Treatment in Patients with Hypertension
Nurten Terkeş, Zeynep Özer, Güldane Ayaz
doi: 10.5543/khd.2021.38233  Sayfalar 10 - 17

3.
Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri
Cardiovascular Disease Risk Awareness Assessment Questionnaire: Psychometric Properties of the Turkish Version
Birgül Vural Doğru, Hediye Utli, Emine Karaman
doi: 10.5543/khd.2021.05914  Sayfalar 18 - 25

4.
Koroner Arter Hastalığı Eğitim Anketi-2: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire-II (CADEQ-II)
Esra Akbulut, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5543/khd.2021.60362  Sayfalar 26 - 35

5.
Kalp Hastalarında Siberkondria Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Cyberchondria Levels and Affecting Factors in Heart Patients
Sinem Güzel, Zülfünaz Özer
doi: 10.5543/khd.2021.94940  Sayfalar 36 - 46

6.
Yoğun Bakımlardaki Monitör Alarm Ayarları Yeterince Doğru Mu?
Are the Alarm Settings of the Monitors in Intensive Care Units Correct Enough?
Serap Gökçe Eskin, Feyza Er, Sakine Boyraz, İbrahim Kurt
doi: 10.5543/khd.2021.94695  Sayfalar 47 - 51

DERLEME
7.
COVID-19 Sürecinde Hipertansiyon Hastaları İçin Neler Yapalım?
What to Do for Patients with Hypertension During COVID-19?
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2021.90267  Sayfalar 52 - 58

8.
COVID-19’un Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Bakımı
Effects of COVID-19 on Cardiovascular System and Nursing Care
Ayfer Hiçerimez, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2021.93723  Sayfalar 59 - 67

OLGU SUNUMU
9.
H1N1 Tanısı Sonrası Gelişen ARDS Nedeniyle ECMO Tedavisi Uygulanan Hastada Riehl’in Sembolik Etkileşim Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care According to Riehl’s Symbolic Interaction Model in a Patient Receiving ECMO Treatment Due to ARDS Developing After H1N1 Diagnosis: Case Report
Esra Özkan, Yeşim Yaman Aktaş
doi: 10.5543/khd.2021.35119  Sayfalar 68 - 74 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale