E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 4 Sayı : 6 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 4 (6)
Cilt: 4  Sayı: 6 - Aralık 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti

DERLEME
2.
Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Bireylerde Semptom Yönetimi
Symptom Management in Patients with a Diagnosis of Heart Failure
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2013.007  Sayfalar 1 - 14

3.
Literatür İncelemeleri ve Klinik Araştırmalarda Önemi
Literature Reviews and Its Importance in Clinical Studies
Sevda Türen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.008  Sayfalar 15 - 20

ARAŞTıRMA
4.
TKD Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzlarının Kullanımına Yönelik Değerlendirme
Assessment for the Use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes, Hypertension and Percutaneous Coronary and Valvular Interventions
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2013.009  Sayfalar 21 - 32 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale