E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 6 Sayı : 11 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 6 (11)
Cilt: 6  Sayı: 11 - Aralık 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Erişkinlerde Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
Congenital Heart Disease and Nursing Care in Adults
Cansu Polat, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.013  Sayfalar 138 - 150

3.
Hipertansiyonda Tedaviye Uyum ve Öz-bakım Yönetimi
Medication Adherence and Self-care Management in Hypertension
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
doi: 10.5543/khd.2015.014  Sayfalar 151 - 159

4.
Enfektif endokardit: bakım yönetiminde bilinmesi gerekenler
Infective endocarditis: what to know in care management
Kadriye Sayın Kasar, Serap Özer, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2015.015  Sayfalar 160 - 169

OLGU SUNUMU
5.
İnfektif Endokarditte Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care According To Functional Health Patterns in Infective Endocarditis: A Carse Report
Hilal Uysal, Sevilay Aydın
doi: 10.5543/khd.2015.016  Sayfalar 170 - 182

6.
Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Kalp Yetersizliği Olgusu
An Example Of Watson’s Theory Of Human Caring Model: Case Of Heart Failure
Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Serap Özer, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2015.017  Sayfalar 183 - 198 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale