E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 7 Sayı : 12 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 7 (12)
Cilt: 7  Sayı: 12 - Nisan 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dünya'da ve Türkiye'de kardiyoloji hemşireliği
Cardiac nursing in Turkey and in the world
Simge Kalav, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.001  Sayfalar 2 - 14

3.
Koroner Arter Hastalığı ve İş Yaşamı
Coronary Artery Disease and Occupational Life
Sıdıka Oğuz, Gülşah Çamcı
doi: 10.5543/khd.2016.002  Sayfalar 15 - 23

4.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.003  Sayfalar 24 - 39

5.
Hipertansiyonu Olan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması
Use of Complementary and Alternative Medicine by Hypertensive Patients: A Literature Review
Duygu Kes, Feray Gökdoğan, Döndü Tuna
doi: 10.5543/khd.2016.004  Sayfalar 40 - 55

6.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Önemli Bir Belirleyici: Ağız Sağlığı
Important Determinants in Cardiovascular Disease: Oral Health
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2016.005  Sayfalar 55 - 65 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale