E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 8 Sayı : 16 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 8 (16)
Cilt: 8  Sayı: 16 - Ağustos 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I

DERLEME
2.
Kalp Yetersizliğinde Tekrarlı Yatışlar Önlenebilir mi?
Can be Prevented Re-hospitalizations in Heart Failure?
Semiha Alkan, Nesrin Nural
doi: 10.5543/khd.2017.25238  Sayfalar 28 - 34

3.
Kronik Kalp Yetersizliğinin Bakım Yönetiminde Hemşireler için Bir Rehber
A Guide for the Nurses in Care Management of Heart Failure
Elçin Sebahat Kasapoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2017.35229  Sayfalar 35 - 44

ARAŞTıRMA
4.
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Şekli Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Healthy Lifestyle Behaviours of Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Patients and the Affecting Factors
Melek Yeşil Bayülgen, Meral Altıok
doi: 10.5543/khd.2017.28199  Sayfalar 45 - 54

5.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining the Care Burden and Anxiety Levels of Caregivers of Elderly Patients with Heart Failure
Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Kevser Işık
doi: 10.5543/khd.2017.39306  Sayfalar 55 - 62

OLGU SUNUMU
6.
King’in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Bir Kalp Yetersizliği Olgusu
A Case of Heart Failure in the Framework of King's Theory of Goal Attainment
Amine Deniz, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2017.83007  Sayfalar 63 - 70 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale