EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Nursing Care According to Riehl’s Symbolic Interaction Model in a Patient Receiving ECMO Treatment Due to ARDS Developing After H1N1 Diagnosis: Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 68-74 | DOI: 10.5543/khd.2021.35119

Nursing Care According to Riehl’s Symbolic Interaction Model in a Patient Receiving ECMO Treatment Due to ARDS Developing After H1N1 Diagnosis: Case Report

Esra Özkan1, Yeşim Yaman Aktaş2
1Gıresun Unıversıty-health Services Vocational College
2Gıresun Unıversıty-faculty Of Health Sciences

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) support is seen as a life-saving system in severe respiratory failure. This system is a treatment method that is not widely used and is not known sufficiently in our country. Optimal nursing care in the preparation, administration, and termination of ECMO treatment is one of the important factors that play a role in the positive outcome of the prognosis. A patient, who was admitted to the emergency department with a complaint of breathing problems, was admitted first to the infection clinic and then to the intensive care unit because of low oxygen saturation values. The patient was followed up with mechanical ventilator support, and ECMO treatment was applied for 7 days. In the case evaluated according to Riehl’s Symbolic Interaction Model, nursing diagnoses were determined and nursing interventions were applied for these diagnoses.

Keywords: Acute Respiratory Dıstress Syndrome, Critical Care Unit, Extracorporeal Membrane Oxygenation, H1N1 Vırus, Nursing Care; Symbolic Interaction Model

H1N1 Tanısı Sonrası Gelişen ARDS Nedeniyle ECMO Tedavisi Uygulanan Hastada Riehl’in Sembolik Etkileşim Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Esra Özkan1, Yeşim Yaman Aktaş2
1Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Giresun, Türkiye
2Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

Ağır solunum yetmezliklerinde ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) desteği yaşam kurtarıcı bir sistem olarak görülmektedir. Bu sistem ülkemizde pek yaygın kullanılmayan ve yeterince bilinmeyen bir tedavi yöntemidir. Ekstrakorporeal membran oksijenizasyon tedavisinin hazırlanması, uygulanması ve sonlandırılmasında iyi bir hemşirelik bakımı prognozun olumlu sonuçlanmasında rol oynayan önemli faktörlerden biridir. Solunum güçlüğü şikayeti ile acil servise başvuran kadın hasta enfeksiyon kliniğine yatırıldı ve oksijen saturasyon değerlerinin düşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Mekanik ventilatör desteğinde takip edilen hastaya 7 gün ekstrakorporeal membran oksijenizasyon tedavisi uygulandı. Riehl’in Sembolik Etkileşim Modeli doğrultusunda değerlendirilen olguda hemşirelik tanıları belirlendi ve bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu, Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Hemşirelik Bakımı, H1N1 Virüsü, Sembolik Etkileşim Modeli; Yoğun Bakım Ünitesi

Esra Özkan, Yeşim Yaman Aktaş. Nursing Care According to Riehl’s Symbolic Interaction Model in a Patient Receiving ECMO Treatment Due to ARDS Developing After H1N1 Diagnosis: Case Report. Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 68-74

Corresponding Author: Esra Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.