E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

 

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Turk J Card Nur: 12 (29)
Cilt: 12  Sayı: 29 - Aralık 2021
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Call for Emergency Action to Limit Global Temperature Increases, Restore Biodiversity, and Protect Health
Call for Emergency Action to Limit Global Temperature Increases, Restore Biodiversity, and Protect Health
Lukoye Atwoli, Abdullah H. Baqui, Thomas Benfield, Raffaella Bosurgi, Fiona Godlee, Stephen Hancocks, Richard Horton, Laurie Laybourn- Langton, Carlos Augusto Monteiro, Ian Norman, Kirsten Patrick, Nigel Praities, Marcel Gm Olde Rikkert, Eric J. Rubin, Peush Sahni, Richard Smith, Nicholas J. Talley, Sue Turale, Damián Vázquez
doi: 10.5543/khd.2021.21060921  Sayfalar 141 - 144
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTıRMA
2.
Genç ve Yaşlı Bireylerde Kol ve Ayak Bileğinden Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma
Comparison of Different Methods of Blood Pressure Measurements from the Arm and the Ankle in Young and Elderly People: A Cross-Sectional Study
Özlem Kaştan, Şengül Akdeniz, Selma Turan Kavradım, Zeynep Özer
doi: 10.5543/khd.2021.21-25-38  Sayfalar 145 - 154

3.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu
Use of Complementary and Alternative Medicine in Cardiovascular Diseases
Ayşe Uçar, Özlem Canbolat
doi: 10.5543/khd.2021.21-20-29  Sayfalar 155 - 162

4.
Yaşamla Ölüm Arasındaki Son Şans: Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Yapılan Hastaların Deneyimleri
Last Chance Between Life and Death: Experiences of Patients with Transcatheter Aortic Valve Implantation
Arzu Akbaba, Hatice Mert Mert
doi: 10.5543/khd.2021.21-15-23  Sayfalar 163 - 172

5.
Kalp Yetersizlikli Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi
The Determination of Life Quality and Hopelessness Levels in Patients with Heart Failure
Serbülent Salık, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2021.51523  Sayfalar 173 - 182

6.
Koroner Arter Hastalığının Yönetimi: Cinsiyet Farklılığı
Management of Coronary Artery Disease: Differences in Sex
Derya Tülüce, Mert Kartal
doi: 10.5543/khd.2021.84856  Sayfalar 183 - 189

7.
Hipertansiyon Özetkililik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Turkish Reliability and Validity Study of the Hypertension Self-Efficacy Scale
Nihan Türkoğlu, Dilek Kılıç
doi: 10.5543/khd.2021.21-13-19  Sayfalar 190 - 195

8.
“Hastalığımla Barışıyorum, Hastalığımla Yaşıyorum”: Periferik Arter Hastalığında Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Teorisi Doğrultusunda Hazırlanan Bir Algoritma Eğitim Kitapçığı
“I Made Peace with My Disease, I Live with My Disease: ” An Algorithm Educational Booklet Based on the Self-Care Deficit Nursing Theory in Peripheral Artery Disease
Nevra Kalkan, Mevlude Karadağ
doi: 10.5543/khd.2021.21-16-21  Sayfalar 196 - 206

OLGU SUNUMU
9.
Warfarin İntoksikasyonu ile Acil Servise Başvuran Atrial Fibrilasyon Tanılı Olgunun Hemşirelik Yönetimi
Nursing Management of a Patient Admitted to Emergency Service with Warfarin Intoxication
Pınar Yel, Aynur Türeyen
doi: 10.5543/khd.2021.62207  Sayfalar 207 - 213

HIÇBIRI
10.
12th Reviewer Index
12th Reviewer Index
Reviewer Index
doi: 10.5543/khd.2021.221121  Sayfa 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2022 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale