E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 7 Sayı : 14 Yıl : 2016
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yoğun Bakım Hastalarında Uyku Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
Sleep Problems In Critical Care Patients and Nursing Care
Seda Kurt, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.001  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 1 - 8 (1724 kere görüntülendi)

2.
Kadınlarda Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
The Role of Nursing in Cardiovascular Disease Prevention in Women
Havva Öz Alkan, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.003  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 14 - 29 (1375 kere görüntülendi)

3.
Kritik Hastalıklarda Sıvı Elektrolit Dengesi Değişikliklerinde Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses for Changes in Fluid-Electrolyte Balance in Critical Diseases
Aslı Tok Özen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.002  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 9 - 13 (1309 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık Yönetimlerinin İncelenmesi
Investigation of Disease Management of Individuals with Hypertension at Home
Yasemin Tokem, Emine Taşçı, Medine Yılmaz
doi: 10.5543/khd.2013.004  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 30 - 40 (1165 kere görüntülendi)

5.
Editöre Mektup.
Letters to the Editor.
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2013.006  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 51 - 56 (987 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
6.
Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Heart Failure: A case report
Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2014.004  KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfalar 32 - 40 (835 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.003  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 24 - 39 (801 kere görüntülendi)

EDITÖRDEN
8.
Editörden
Editorial
Nuray Enç
KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfa I (777 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) ve Hemşirelik Bakımı
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and Nursing Care
Sevda Türen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2014.001  KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfalar 1 - 11 (679 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Patients: Case Report
Sevda Türen, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2016.03521  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 127 - 135 (631 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalara Verilen Görsel-İşitsel Eğitimin Fizyolojik ve Psikososyal Parametreler Üzerine Etkisi
The Effect of Audio-Visual Education Given to Coronary Angiography Patients over Physiological and Psychosocial Parameters
Aslı Balcı, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.005  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 41 - 50 (614 kere görüntülendi)

12.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum/Öz Etkililik Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination Of Medical Treatment Adherence, Self-Efficacy Levels Of Patients With Essential Hypertension And Affecting Factors
Özge Vatansever, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2014.008  KVHD 2014; 5 - 8 | Sayfalar 66 - 74 (612 kere görüntülendi)

EDITÖRDEN
13.
Editörden
Editorial

KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfa 1 (572 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
14.
Kalp Yetersizliği Bulunan Hastalarda Semptom Kontrolünde Egzersizin Önemi
Importance of Exercise in Controlling Symptoms in Patients With Heart Failure
Gül Kaya, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2016.41736  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 75 - 87 (555 kere görüntülendi)

15.
Hipertansiyonda Tedaviye Uyum ve Öz-bakım Yönetimi
Medication Adherence and Self-care Management in Hypertension
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
doi: 10.5543/khd.2015.014  KVHD 2015; 6 - 11 | Sayfalar 151 - 159 (535 kere görüntülendi)

16.
Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Bireylerde Semptom Yönetimi
Symptom Management in Patients with a Diagnosis of Heart Failure
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2013.007  KVHD 2013; 4 - 6 | Sayfalar 1 - 14 (525 kere görüntülendi)

17.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Önemli Bir Belirleyici: Ağız Sağlığı
Important Determinants in Cardiovascular Disease: Oral Health
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2016.005  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 55 - 65 (517 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
TKD Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzlarının Kullanımına Yönelik Değerlendirme
Assessment for the Use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes, Hypertension and Percutaneous Coronary and Valvular Interventions
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2013.009  KVHD 2013; 4 - 6 | Sayfalar 21 - 32 (513 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
Günümüzde Hemşire Liderliğinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetim Programları
Cardiovascular Disease Management Programs in Nursing Leadership At The Present Time
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2015.001  KVHD 2015; 6 - 9 | Sayfalar 1 - 14 (509 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Kalp Yetersizliği Olgusu
An Example Of Watson’s Theory Of Human Caring Model: Case Of Heart Failure
Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Serap Özer, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2015.017  KVHD 2015; 6 - 11 | Sayfalar 183 - 198 (507 kere görüntülendi)

DERLEME
21.
Kadında Metabolik Sendromun Önemi
The Importance of Metabolıc Syndrome in Women
Azime Karakoç Kumsar, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5543/khd.2014.006  KVHD 2014; 5 - 8 | Sayfalar 48 - 55 (507 kere görüntülendi) 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale