E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 8 Sayı : 16 Yıl : 2017
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı'na Göre Vazovagal Senkop’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report
Ayşegül Çelik, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2016.38358  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 182 - 186 (1923 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.003  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 24 - 39 (1606 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Patients: Case Report
Sevda Türen, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2016.03521  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 127 - 135 (1499 kere görüntülendi)

ÖZEL SAYI
4.
Kardiyovasküler Sistem ve Egzersiz
Cardiovascular System and Exercise
Mehmet Uzun
doi: 10.5543/khd.2016.77487  KVHD 2016; 7 - 60 2 | Sayfalar 48 - 53 (1361 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Kalp Yetersizliği Bulunan Hastalarda Semptom Kontrolünde Egzersizin Önemi
Importance of Exercise in Controlling Symptoms in Patients With Heart Failure
Gül Kaya, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2016.41736  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 75 - 87 (1334 kere görüntülendi)

6.
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Bireylerde Yaşam Şekli Değişikliği: Pender’ in Sağlığı Geliştirme Modeli
Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2016.93064  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 147 - 152 (1261 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Psikososyal Uyum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Correlation Between Quality of Life and Psychosocial Adaptation in Elderly Patients with Heart Failure
Birgül Vural Doğru, Ayfer Karadakovan
doi: 10.5543/khd.2016.02886  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 88 - 104 (1243 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses in Cardıac Rehabilitation
Esra Akbulut, Derya Tülüce, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5543/khd.2016.54254  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 140 - 146 (1138 kere görüntülendi)

9.
Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi
Effect of Coffee Consumption on Heart Healt
Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan
doi: 10.5543/khd.2016.29290  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 136 - 139 (1128 kere görüntülendi)

ÖZEL SAYI
10.
Kalp Yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Evidence-Based Care Practices in Heart Failure
Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2016.99609  KVHD 2016; 7 - 50 1 | Sayfalar 17 - 25 (1107 kere görüntülendi)

11.
Hipertansiyonda Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Evidence-based Care Practices in Hypertension
Nurhan Özpancar
doi: 10.5543/khd.2016.96268  KVHD 2016; 7 - 50 1 | Sayfalar 2 - 11 (1097 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
12.
Kalp yetersizliği hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve umutsuzluk arasındaki ilişki
The relationship between healthy life style behaviors and hopelessness in patients with heart failure
Gülsen Kılınç, Erman Yıldız, Funda Kavak
doi: 10.5543/khd.2016.96158  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 114 - 126 (1022 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Dünya'da ve Türkiye'de kardiyoloji hemşireliği
Cardiac nursing in Turkey and in the world
Simge Kalav, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.001  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 2 - 14 (1014 kere görüntülendi)

14.
Sağ Taraf ve Posteriyor Elektrokardiyografi: Neden? Nasıl?
Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How?
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2016.26349  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 67 - 74 (985 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyum Düzeyleri
The Compliance Level of Treatment of Hypertensive Patients
Adile Tümer, Media Subaşı Baybuğa, Feyza Dereli, Derya Demir Uysal
doi: 10.5543/khd.2016.58077  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 105 - 113 (978 kere görüntülendi)

ÖZEL SAYI
16.
Perkütan Koroner Girişimlerde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Evidence Based Care Practices in Percutaneous Coronary Interventions
Gülcan Bakan
doi: 10.5543/khd.2016.39358  KVHD 2016; 7 - 50 1 | Sayfalar 26 - 34 (880 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Önemli Bir Belirleyici: Ağız Sağlığı
Important Determinants in Cardiovascular Disease: Oral Health
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2016.005  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 55 - 65 (880 kere görüntülendi)

18.
Koroner Arter Hastalığı ve İş Yaşamı
Coronary Artery Disease and Occupational Life
Sıdıka Oğuz, Gülşah Çamcı
doi: 10.5543/khd.2016.002  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 15 - 23 (864 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
19.
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde İlaç Uyumuna Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of the Factors Preventing Medication Compliance in Individuals with Chronic Heart Failure
Nazmiye Köseoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2016.03016  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 162 - 168 (859 kere görüntülendi)

20.
Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hopelessness and Quality of Life in Patients with Myocardial Infarction
Fatma Akçay Fırat, Özden Dedeli
doi: 10.5543/khd.2016.72792  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 153 - 161 (834 kere görüntülendi) 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale