E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 7 Sayı : 14 Yıl : 2016
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yoğun Bakım Hastalarında Uyku Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
Sleep Problems In Critical Care Patients and Nursing Care
Seda Kurt, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.001  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 1 - 8 (1741 kere görüntülendi)

2.
Kadınlarda Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
The Role of Nursing in Cardiovascular Disease Prevention in Women
Havva Öz Alkan, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.003  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 14 - 29 (1388 kere görüntülendi)

3.
Kritik Hastalıklarda Sıvı Elektrolit Dengesi Değişikliklerinde Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses for Changes in Fluid-Electrolyte Balance in Critical Diseases
Aslı Tok Özen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.002  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 9 - 13 (1325 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık Yönetimlerinin İncelenmesi
Investigation of Disease Management of Individuals with Hypertension at Home
Yasemin Tokem, Emine Taşçı, Medine Yılmaz
doi: 10.5543/khd.2013.004  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 30 - 40 (1183 kere görüntülendi)

5.
Editöre Mektup.
Letters to the Editor.
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2013.006  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 51 - 56 (993 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.003  KVHD 2016; 7 - 12 | Sayfalar 24 - 39 (909 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Heart Failure: A case report
Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2014.004  KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfalar 32 - 40 (908 kere görüntülendi)

EDITÖRDEN
8.
Editörden
Editorial
Nuray Enç
KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfa I (788 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Patients: Case Report
Sevda Türen, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2016.03521  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 127 - 135 (745 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) ve Hemşirelik Bakımı
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and Nursing Care
Sevda Türen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2014.001  KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfalar 1 - 11 (737 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum/Öz Etkililik Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination Of Medical Treatment Adherence, Self-Efficacy Levels Of Patients With Essential Hypertension And Affecting Factors
Özge Vatansever, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2014.008  KVHD 2014; 5 - 8 | Sayfalar 66 - 74 (687 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Kalp Yetersizliği Bulunan Hastalarda Semptom Kontrolünde Egzersizin Önemi
Importance of Exercise in Controlling Symptoms in Patients With Heart Failure
Gül Kaya, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5543/khd.2016.41736  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 75 - 87 (647 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
13.
Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalara Verilen Görsel-İşitsel Eğitimin Fizyolojik ve Psikososyal Parametreler Üzerine Etkisi
The Effect of Audio-Visual Education Given to Coronary Angiography Patients over Physiological and Psychosocial Parameters
Aslı Balcı, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.005  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 41 - 50 (642 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Hipertansiyonda Tedaviye Uyum ve Öz-bakım Yönetimi
Medication Adherence and Self-care Management in Hypertension
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
doi: 10.5543/khd.2015.014  KVHD 2015; 6 - 11 | Sayfalar 151 - 159 (617 kere görüntülendi)

ÖZEL SAYI
15.
Kalp Yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Evidence-Based Care Practices in Heart Failure
Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2016.99609  KVHD 2016; 7 - 50 1 | Sayfalar 17 - 25 (602 kere görüntülendi)

EDITÖRDEN
16.
Editörden
Editorial

KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfa 1 (592 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
17.
Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Bireylerde Semptom Yönetimi
Symptom Management in Patients with a Diagnosis of Heart Failure
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2013.007  KVHD 2013; 4 - 6 | Sayfalar 1 - 14 (572 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Psikososyal Uyum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Correlation Between Quality of Life and Psychosocial Adaptation in Elderly Patients with Heart Failure
Birgül Vural Doğru, Ayfer Karadakovan
doi: 10.5543/khd.2016.02886  KVHD 2016; 7 - 13 | Sayfalar 88 - 104 (567 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
Günümüzde Hemşire Liderliğinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetim Programları
Cardiovascular Disease Management Programs in Nursing Leadership At The Present Time
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2015.001  KVHD 2015; 6 - 9 | Sayfalar 1 - 14 (566 kere görüntülendi)

20.
Kadında Metabolik Sendromun Önemi
The Importance of Metabolıc Syndrome in Women
Azime Karakoç Kumsar, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5543/khd.2014.006  KVHD 2014; 5 - 8 | Sayfalar 48 - 55 (562 kere görüntülendi) 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale