EISSN 2149-4975
pdf
Percutaneous Treatment Of Pinch-Off Syndrome Causing Ventricular Arrhythmias [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 178-181 | DOI: 10.5543/khd.2016.77486

Percutaneous Treatment Of Pinch-Off Syndrome Causing Ventricular Arrhythmias

Ercan Karabey, Osman Beton, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yılmaz
Department Of Cardiology, Faculty Of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas

Pinch-off syndrome is described as breaking off the port catheter because of the compression by the surrounding tissues between first costa and clavicle. Embolization of the detached catheter part into right ventricule or pulmonary artery can cause serious ventricular arrhythmias. In this case report, we aimed to present a case of serious arrhythmias complicated Pinch-off syndrome which was successfully treated with percutaneous intervetion.

Keywords: Pinch off syndrome, ventricular arrhythmias, percutaneous treatment, port catheter

Ventriküler Aritmilere Neden Olan Pinch-Off Sendromunun Perkütan Tedavisi

Ercan Karabey, Osman Beton, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Pinch-off sendromu, port kateterin klavikula ve 1.kot arasını çevreleyen doku tarafından sıkışmasına bağlı kopması sonucunda embolizasyonu olarak tanımlanmaktadır. Kopan kateter parçasının sağ ventrikül içerisine veya pulmoner artere embolizasyonu ciddi ventriküler aritmilere neden olabilir. Bu olgumuzda, ciddi ventriküler aritmilere neden olan ve perkütan girişim ile başarılı bir şekilde tedavi edilen Pinch-off sendromunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Pinch-off sendromu, ventriküler aritmi, perkütan tedavi, port kateteri

Ercan Karabey, Osman Beton, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yılmaz. Percutaneous Treatment Of Pinch-Off Syndrome Causing Ventricular Arrhythmias. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 178-181

Corresponding Author: Ercan Karabey, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing