E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Enfektif endokardit: bakım yönetiminde bilinmesi gerekenler [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 160-169 | DOI: 10.5543/khd.2015.015  

Enfektif endokardit: bakım yönetiminde bilinmesi gerekenler

Kadriye Sayın Kasar1, Serap Özer1, Fisun Şenuzun Aykar2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Enfektif endokardit, günümüzde gelişen medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmesine karşın, yaşamı tehdit eden bir hastalık olmaya devam etmektedir. Medikal tedavi yöntemleri EE’de temel tedavi yöntemidir fakat kalp yetersizliği, kapak hasarı, apse, enfeksiyon, büyük vejetasyon ve sistemik emboli gibi durumlar ortaya çıktığında olguların yaklaşık yarısında cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Hastalık yönetimi sürecinde tedavi yöntemlerinin etkili bir şekilde uygulanması kadar bakım sürecinin de etkin olması gerekmektedir. Bakım yönetimi sürecinde; hemşirelerin kardiyak fonksiyonların iyileştirilmesi, yorgunluk olmaksızın günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi ve komplikasyonların önlenmesi amacıyla gerekli girişimleri planlayarak uygulayabilmesi, birey ve ailesinin eğitimini sağlayabilmesi oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı; Enfektif endokarditli popülasyonun gereksinim duyduğu bakımı planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için gerekli güncel bilgileri sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Enfektif endokardit, bakım yönetimi, hemşirelik


Infective endocarditis: what to know in care management

Kadriye Sayın Kasar1, Serap Özer1, Fisun Şenuzun Aykar2
1Ege University Faculty Of Nursing, Department Of Internal Medicine Nursing, Izmir
2Izmir University School Of Health, Department Of Internal Medicine Nursing, Izmir

Despite infective endocarditis can be treated with developing medical and surgical strategies in today, continues to be a life-threatening illness. Medical treatment strategies is the main treatment method in IE, but surgery treatment may be required in about half of cases when was occured the conditions such as heart failure, valvular damage, abscess, infection, large vegetations and systemic embolism. The implementation of an effective treatment of the disease management process as the process of care must be effectived. In care management process; nurses must implement the necessary initiatives by planning and provide training of individuals and families for the purpose of to improve of cardiac functions, to perform of daily life activities without fatigue and to prevent of complications. The purpose of this article; necessitate updated informations is provide in order to plan, implement and evaluate of care needed of infective endocarditis population.

Keywords: Infective endocarditis, care management, nursing


Kadriye Sayın Kasar, Serap Özer, Fisun Şenuzun Aykar. Infective endocarditis: what to know in care management. Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 160-169

Sorumlu Yazar: Kadriye Sayın Kasar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale