E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 39-48 | DOI: 10.5543/khd.2012.005  

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi

Pınar Yeşil1, Meral Altıok2
1Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Adana, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Mersin, Türkiye

Kronik hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tüm dünyada ve ülkemizde en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. İleri yaş, obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabetes mellitus gibi risk faktörleri varlığında KVH gelişme riski daha da artmaktadır. Fiziksel inaktivitenin KVH riskini arttırdığı, fiziksel olarak aktif olmanın ise; kan basıncını, kolesterol düzeyini düşürme, kilo kontrolünü sağlama ve diyabetes mellitus’un kontrol altına alınmasını sağlama gibi etkileriyle KVH riskini önemli düzeyde azalttığı birçok literatürde vurgulanmaktadır. Bu derlemede KVH’ın önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık, risk faktörleri, önleme, kontrol, fiziksel aktivite


The importance of physical activity in the prevention and control of cardiovascular diseases

Pınar Yeşil1, Meral Altıok2
1Çukurova University Adana Health School, Adana, Turkey
2Mersin University Health School, Mersin, Turkey

Cardiovascular diseases (CVD), which are among the leading chronic diseases, are the most important cause of morbidity and mortality all over the world and in our country. The presence of risk factors such as advanced age, obesity, smoking, hypertension, hypercholesterolemia, or diabetes mellitus increases the risk of developing CVD even more. Research indicates that physical inactivity increases the risk of CVD while being physically active significantly reduces the risk of CVD by lowering blood pressure and cholesterol levels, keeping the weight and diabetes mellitus under control. This review had been discussed the importance of physical activity in CVD prevention and control.

Keywords: Cardiovascular disease, risk factors, prevention, control, physical activity


Pınar Yeşil, Meral Altıok. The importance of physical activity in the prevention and control of cardiovascular diseases. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 39-48

Sorumlu Yazar: Pınar Yeşil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale